Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Aleksandra Tokarz

aleksandra.tokarz@uj.edu.pl

Pracownia Psychologii Emocji i Motywacji
ul. Ingardena 6, pok. 5.02
tel. 12 663 24 28

Dyżur:
konsultacje do ustalenia drogą e-mailową odbywają się telefonicznie lub przez MS Teams

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.