Przejdź do głównej treści

dr Małgorzata Stępień-Nycz

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 roku uzyskała doktorat cum laude (UJ). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na psychologii rozwoju człowieka, szczególnie w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego i poznawczego w okresie dzieciństwa. Autorka i współautorka wielu artykułów i kilku książek, m.in. „Rozwój reprezentacji emocji w dzieciństwie” (2015), „Jak rozwijać rozumienie społeczne? Program warsztatów dla młodzieży” (2016).

m.stepien@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana
ul. Ingardena 6, pok. 3.05


 

  • członkini Komisji Etycznej w Instytucie Psychologii UJ
  • członkini Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie „Psychologia Rozwojowa”

  • rozwój społeczno-emocjonalny w okresie dzieciństwa
  • rozwój poznania społecznego

  • „Rozwój reprezentacji emocji w okresie dzieciństwa” (grant promotorski), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009–2011
  • „Rozwój kompetencji pragmatycznej w okresie wczesnego dzieciństwa”, POB Heritage, 2021–2022

Lista prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wszystkie publikacje wykazane są w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
  • członkini European Association on Developmental Psychology
  • członkini International Society for the Study of Behavioral Development

 

 

czwartek (thursday): 10:45 - 11:30 w pok. 3.05 lub zdalnie poprzez MS Teams