Przejdź do głównej treści

dr Małgorzata Stępień-Nycz

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2013 roku uzyskała doktorat cum laude (UJ). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na psychologii rozwoju człowieka, szczególnie w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego i poznawczego w okresie dzieciństwa. Autorka i współautorka wielu artykułów i kilku książek, m.in. "Rozwój reprezentacji emocji w dzieciństwie" (2015), "Jak rozwijać rozumienie społeczne? Program warsztatów dla młodzieży" (2016).

m.stepien@uj.edu.pl

Zakład Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana

ul. R. Ingardena 6, 30-060 Kraków, pokój 3.05

Dyżur dyżury dydaktyczne w formie zdalnej (MS Teams, mail)   wtorki, godz. 11.00 - 12.00

  • Członkini Komisji Etycznej w IPs UJ
  • Członkini Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie ""Psychologia Rozwojowa"

  • rozwój społeczno-emocjonalny w okresie dzieciństwa
  • rozwój poznania społecznego

  • "Rozwój reprezentacji emocji w okresie dzieciństwa", grant promotorski MNiSW (0195/B/H03/2009/36), 2009-2011

Lista prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wszystkie publikacje wykazane są w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
  • członkini European Association on Developmental Psychology
  • członkini International Society for the Study of Behavioral Development