Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

dr hab. Malwina Szpitalak prof. UJ

ukończyła studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej aktualne zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zniekształceń pamięciowych i możliwości ich niwelowania, samooceny i pracoholizmu. Jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym książek dotyczących dezinformacji w kontekście zeznań świadków, pracoholizmu, samooceny oraz defensywnego pesymizmu.​

malwina.szpitalak@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Ogólnej
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, pokój 5.22

Dyżur Kierownika Studiów Psychologia (pok. 2.08)

 

 • profesor uczelni
 • Kierownik Kierunku Psychologia
 • Koordynator Praktyk Studenckich

 • zniekształcenia pamięciowe
 • psychologia zezna świadków
 • pracoholizm
 • zaburzenia afektywne
 • dysonans poznawczy
 • psychologia Ja i samooceny
 • metodologia, statystyka, psychometria

 • Rola motywów autoregulacyjnych w mechanizmach zniekształceń pamięciowych uwarunkowanych efektem dezinformacji; grant KBN; 2009-2011
 • Wpływ przeciążenia poznawczego na podatność na efekt dezinformacji; grant KBN; 2011-2013
 • Efekt skażonej prawdy – mechanizm i wyznaczniki; grant NCN; 2012-2015
 • Mechanizmy efektu wzmocnionej autoafirmacji; grant NCN; 2016-2022

Lista prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wszystkie publikacje wykazane są w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • "Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej
  Nagroda za wyróżniający się referat (Mijas, M. i Szpitalak, M. W poszukiwaniu granic wierności. Percepcja (e-)zdrady i jej psychologiczne korelaty wśród młodych dorosłych. I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna „On the threshold of adult sexuality”) (14.05.2010)
  Nagroda i wyróżnienie za badania zaprezentowane w referacie podczas 4th Cracow Con-ference of Psychology and Law: Diagnosing and Assessment in Forensic Psychology (ref-erat: Szpitalak, M. i Polczyk, R. May warning harm memory? The impact of warning on eyewitness testimony) (4-5.06.2011)
  Nagroda im. Solomona Ascha przyznawana za najlepszy artykuł opublikowany przez mło-dego badacza w czasopiśmie „Psychologia Społeczna” w 2011 (12.09.2012)
  Nominacja do Nagrody Teofrasta (za książkę „Samoocena. Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru”) – 2016 
  Nagroda konferencyjna za wystąpienie (VI Konferencja Zespołu Wpływu Społecznego ""ZaBaWa"") (13-14.05.2016)
  Nagroda im. Solomona Ascha dla młodych naukowców, którzy opublikowali wyróżniający się artykuł w czasopiśmie ""Psychologia Społeczna"" w 2011 roku (12.09.2012)
  Nagroda im. Roberta Zajonca dla młodych badaczy, którzy opublikowali ważny artykuł z dziedziny psychologii społecznej (17.09.2016)
  Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za działalność dydaktyczną (2012/13)
  Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za działalność organizacyjną (2013)
  Nagroda dla ""Wykładowcy roku w Instytucie Psychologii UJ"" (2013/14)
  Nagroda dla ""Wykładowcy roku w Instytucie Psychologii UJ"" (2015/16)
  Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za działalność naukową (2015)
  Nominacja do Laudacji Studenckich UJ w kategorii ""Mentor studenta"" (2020)