Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Iana Markevych

Z wykształcenia ekolożka i epidemiolożka środowiskowa. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora w dziedzinie biologii człowieka na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Przez siedem lat pracowała w Helmholtz Zentrum München oraz na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Od listopada 2019 roku dr hab. Iana Markevych jest kierownikiem zespołu epidemiologicznego w projekcie NeuroSmog w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr hab. Iana Markevych interesuje się badaniem wpływu miejsca zamieszkania na zdrowie neurorozwojowe i alergiczne dzieci, z naciskiem na stopień zanieczyszczenie powietrza, obecność zieleni, terenów wodnych oraz zabudowań miejskich. Jest autorką około 90 recenzowanych publikacji.

iana.markevych@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Eksperymentalnej
ul. Ingardena 6

 • liderka zespołu epidemiologicznego w projekcie NeuroSmog

 • epidemiologia środowiskowa
 • psychologia środowiskowa
 • wpływ (obecności) zieleni i terenów wodnych na zdrowie
 • zanieczyszczenie powietrza a zdrowie
 • analiza GIS
 • analiza regresji

 • „NeuroSmog: Determining the impact of air pollution on the developing brain” [NeuroSmog: określanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na rozwijający się mózg], grant w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany ze środków UE, pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2019–obecnie (współdzielony główny badacz)
 • „Can urban greening help to eliminate child health inequality? Enhancing the quality of evidence with multilevel longitudinal analyses in Australia and Germany” [Czy miejskie ozielenienie może przyczynić się do wyeliminowania nierówności w zakresie zdrowia dzieci? Poprawa jakości dowodów dzięki wielopoziomowym strategiom porównań podłużnych w Australii i Niemczech], Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), Projektbezogener Personenaustausch Australien 2019, środki zapewnione przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF), 2019–obecnie (współdzielony główny badacz)
 • „Quantification of the burden of disease caused by ozone exposure in Germany for the years 2007–2016 [Określenie ilościowe obciążenia chorobą spowodowaną ekspozycją na działanie ozonu w Niemczech w latach 2007–2016], Niemiecka Agencja Ochrony Środowiska (Umweltbundesamt), 2019–2020 (współdzielony główny badacz)
 • „Is residing near allergenic trees at an early age associated with lower risk of later allergic diseases?” [Czy przebywanie w pobliżu drzew alergennych we wczesnym wieku wiąże się z mniejszym ryzykiem późniejszych chorób alergicznych?], Program Finansowania Badań i Nauczania (FöFoLe) Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium, 2018–2020 (główny badacz)
 • „Ageing Lungs in European Cohorts (ALEC)” [Starzenie się płuc w europejskich kohortach], UE Horyzont 2020, 2015–2019 (lider zadania)
 • „Transport related Air Pollution and Health impacts – Integrated Methodologies for Assessing Particulate Matter (TRANSPHORM)” [Zanieczyszczenie powietrza związane z transportem i wpływ na zdrowie – zintegrowana metodologia oceny zanieczyszczenia pyłem zawieszonym], 2012–2014 (uczestniczka)
 • „Effects of long-term exposure to air pollution on health in European cohorts (ESCAPE) „[Skutki długotrwałej ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza dla zdrowia w europejskich kohortach], 7. program ramowy UE, 2012 (uczestniczka)

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.