Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

dr Yana Markevych

Iana Markevych jest z wykształcenia ekolożką i epidemiolożką środowiskową. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora w dziedzinie biologii człowieka na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Przez siedem lat pracowała w Helmholtz Zentrum München oraz na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Od listopada 2019 roku dr Markevych jest kierownikiem zespołu epidemiologicznego w projekcie NeuroSmog w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Markevych interesuje się badaniem wpływu miejsca zamieszkania na zdrowie neurorozwojowe i alergiczne dzieci, z naciskiem na stopień zanieczyszczenie powietrza, obecność zieleni, terenów wodnych oraz zabudowań miejskich. Jest autorką około 90 recenzowanych publikacji.

iana.markevych@uj.edu.pl @uj.edu.pl

 

 • epidemiologia środowiskowa
 • psychologia środowiskowa
 • wpływ (obecności) zieleni i terenów wodnych na zdrowie
 • zanieczyszczenie powietrza a zdrowie
 • analiza GIS
 • analiza regresji

 • “NeuroSmog: Determining the impact of air pollution on the developing brain” [NeuroSmog: Określanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na rozwijający się mózg]. Realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany ze środków UE, pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2019-ongoing (Współdzielony główny badacz)
 • Can urban greening help to eliminate child health inequality? Enhancing the quality of evidence with multilevel longitudinal analyses in Australia and Germany [Czy miejskie ozielenienie może przyczynić się do wyeliminowania nierówności w zakresie zdrowia dzieci? Poprawa jakości dowodów dzięki wielopoziomowym strategiom porównań podłużnych w Australii i Niemczech.], Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) PPP Australian 2019, środki zostały zapewnione przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF), 2019 - w toku (Współdzielony główny badacz)
 • Quantification of the burden of disease caused by ozone exposure in Germany for the years 2007-2016 [Określenie ilościowe obciążenia chorobą spowodowaną ekspozycją na działanie ozonu w Niemczech w latach 2007-2016], Niemiecka Agencja Ochrony Środowiska (Umweltbundesamt), 2019-2020 (Współdzielony główny badacz)
 • Is residing near allergenic trees at an early age associated with lower risk of later allergic diseases? [Czy przebywanie w pobliżu drzew alergennych we wczesnym wieku wiąże się z mniejszym ryzykiem późniejszych chorób alergicznych?], Program Finansowania Badań i Nauczania (FöFoLe) Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium wspiera projekt, 2018-2020 (Główny badacz)
 • Ageing Lungs in European Cohorts (ALEC) [Starzenie się płuc w europejskich kohortach], UE Horyzont 2020, 2015-2019 (Lider zadania) Transport related Air Pollution and Health impacts – Integrated Methodologies for Assessing Particulate Matter (TRANSPHORM) [Zanieczyszczenie powietrza związane z transportem i wpływ na zdrowie – Zintegrowana metodologia oceny zanieczyszczenia pyłem zawieszonym], 2012-2014 (Uczestnik)
 • Effects of long-term exposure to air pollution on health in European cohorts (ESCAPE) [Skutki długotrwałej ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza dla zdrowia w europejskich kohortach], 7. program ramowy UE, 2012 (Uczestnik)

Profil naukowe w Google Scholar.

Wszystkie publikacje wykazane są w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • laureat nagrody "Pro Arte Docendi" w roku akademickim 2009/2010