Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Grzymała-Moszczyńska

Psycholożka społeczna, doktorat uzyskała w 2018 roku w Instytucie Psychologii UJ. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na szeroko rozumianej psychologii działań zbiorowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania w ruch klimatyczny i związki zawodowe oraz przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu. Zajmuje się również kwestiami związanymi z przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz psychologią migracji. Autorka i współautorka wielu publikacji, w tym książek "Walcz, protestuj, zmieniaj świat! Psychologia aktywizmu" (2019), "(Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji" (2015) oraz "Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności” (2013). Swoje zainteresowania naukowe łączy z zaangażowaniem społecznym i działaniami.

joanna.grzymala-moszczynska@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Społecznej
ul. Ingardena 6

  • członkini Rady Klimatycznej UJ
  • członkini prezydium Komisji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy UJ członkini Spółdzielni Ogniwo
  • członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

  • psychologia działań zbiorowych
  • psychologia aktywizmu
  • psychologia społeczna