Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Monika Szczygieł

Tytuł magistra psychologii (2015) i stopień doktora w dyscyplinie psychologia (2018) oraz tytuł magistra pedagogiki (2013) uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania badawcze dotyczą poznania matematycznego (głównie natury poznawczej tzw. zmysłu liczby, specyfiki lęku przed matematyką, postaw wobec matematyki i rezyliencji matematycznej) oraz podejmowania decyzji (pozytywnego i negatywnego ryzyka). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych i monografii.

 

Stanowisko: Adiunkt
Email: monika.szczygiel@uj.edu.pl

Jednostka organizacyjna:
Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana

dyżur (pom. 3.03):

poniedziałek 16:45-17:45

 

  • poznanie matematyczne
  • podejmowanie ryzyka

Lęk przed matematyką a poziom osiągnięć matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – badania longitudinalne, Narodowe Centrum Nauki, Preludium, 2016-2020

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • członkini Mathematical Cognition and Learning Society
  • członkini Cognitive Science Society
  • członkini International School Psychology Association 
  • stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2022)