Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk


Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat z psychologii uzyskała w roku 2002, a habilitację w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina psychologia) otrzymała w roku 2015 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Terapeuta i trener psychodramy (Psychodrama Institute For Europe). Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki psychologii klinicznej i psychoterapii. Autorka licznych publikacji naukowych, m.in. z zakresu problematyki diagnozy i terapii zaburzeń odżywiania, czynników ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania oraz kulturowych i psychospołecznych predyktorów rozwoju obrazu ciała.

 

bernadetta.izydorczyk@uj.edu.pl

Zakład Psychoprofilaktyki i Psychoterapii
ul. Ingardena 6, pok. 4.25

 • konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej
 • przewodnicząca Zespołu Ekspertów Ministra Zdrowia ds. uznania dorobku naukowego i zawodowego w dziedzinie psychologii klinicznej
 • przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w dziedzinie psychologii klinicznej
 • członkini Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz w dziedzinie psychoseksuologii
 • członkini zespołu ekspertów Ministra Zdrowia ds. pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

 • psychologia kliniczna człowieka dorosłego
 • psychoterapia
 • zaburzenia odżywiania (diagnoza i terapia psychologiczna)
 • psychologia cielesności

 • „NeuroSmog: wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwijający się mózg”, Fundacja Nauki Polskiej, 2019–2023 [Członek Zarządu oraz członek zespołu psychologii klinicznej dziecka]
 • NAWA – staż naukowo-badawczy w Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Psychology, 2021
 • Institute of Psychology Heidelberg University, Niemcy – współpraca badawcza
 • „Women’s Body Image; Diagnosis and Treatment for Eating Disorders”, Erasmus i Erasmus+, 2019

Lista prowadzonych zajęć dostępna jest w systemie USOS.

Wszystkie publikacje wykazane są w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • członkini Rady Naukowej czasopisma „Psychiatria po Dyplomie”
 • redaktor gościnny „Frontiers in Psychiatry”
 • członkini Komisji Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk (Oddział Katowice)
 • członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • członkini Psychodrama Institute for Europe E.V. (PIFe)
 • członkini Sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego
 • członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

czwartek 8:00-8:30, oraz po 10:00

proszę o  uprzednie umówienie się drogą emailową: bernadetta.izydorczyk@uj.edu.pl