Przejdź do głównej treści

dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, prof. UJ

dr hab. nauk humanistycznych, profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w psychologii i psychoterapii egzystencjalnej. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, w tym siedmiu monografii: "Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej", "Kim jestem? Doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą", "Róża wierszem niezawołana. Szkice na temat poznania i samopoznania", "Dialog Innych albo inne monologi. Przypisy do psychoterapii", "Poza zasada powszechności. Próby idiograficzne", "Genealogie psychoterapii. Fragmenty dyskursu egzystencjalnego", "Drugie życie snów. Frazy, ekrazy i tak dalej".  

m.opoczynska-morasiewicz@uj.edu.pl

Zakład Psychoprofilaktyki i Psychoterapii
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, pokój 4.22

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że dyżury w semestrze zimowym roku 2019/2020, odbywać będę we wtorki, oraz we czwartki po wcześniejszym umówieniu.   Z poważaniem, dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, prof. UJ

  • Kierowniczka Zakładu Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Instytutu Psychologii UJ
  • Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dyscypliny Psychologia

  • psychoterapia
  • etyka psychoterapii
  • psychoanaliza egzystencjalna
  • autoidiografizm w metodologii jakościowej 

Lista prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wszystkie publikacje wykazane są w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.