Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Przemysław Bąbel

Prof. dr hab. Przemysław Bąbel jest dyrektorem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącym Rady Dyscypliny Psychologia UJ oraz kierownikiem Zespołu Badania Bólu. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej i członkiem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Prof. Bąbel prowadzi badania nad uczeniowymi mechanizmami wpływu placebo na ból, pamięcią bólu i czynnikami psychologicznymi modyfikującymi percepcję bólu. Zajmuje się także zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji i terapii, w tym terapii bólu przewlekłego i osób ze spektrum autyzmu. Kierował i kieruje wieloma projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki, w tym najbardziej prestiżowym grantem Maestro, który otrzymał w 2021 r. na realizację projektu „Od(uczenie) się bólu przez konsekwencje. Tworzenie uczeniowej teorii działania placebo”. Jest autorem i współautorem przeszło 90 publikacji naukowych, w tym 8 książek, oraz ponad 100 publikacji popularnonaukowych. Za swoją działalność na rzecz popularyzacji nauki prof. Bąbel otrzymał w 2008 r. Nagrodę Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy”. W 2018 r. został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a w 2019 r. został wybrany członkiem („fellow”) Association for Psychological Science w uznaniu wybitnego wkładu w badania psychologiczne. 

przemyslaw.babel@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Ogólnej
ul. Ingardena 6, pok. 3.21, pok. 5.19
tel. 12 663 24 73

Dyżur dyrektorski:
poniedziałek 10:00-11:00, pok. 3.21 lub poprzez MS Teams po wcześniejszym umówieniu

Dyżur dydaktyczny:
wtorek 11:30-12:30, pok. 5.19 lub poprzez MS Teams po wcześniejszym umówieniu

 • psychologia bólu, w tym w szczególności psychologiczne czynniki modyfikujące percepcję i pamięć bólu
 • psychologia placebo, w tym w szczególności uczeniowe mechanizmy działania placebo
 • analiza zachowania ze szczególnym uwzględnieniem terapii osób ze spektrum autyzmu
 • psychologia edukacji, w tym w szczególności podnoszenie skuteczności nauczania i wychowania oraz trening pamięci

Kierownik:

Wykonawca:

Opiekun naukowy:

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagrody:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy naukowej (2021)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy naukowej (2020)
 • Status Fellow Association for Psychological Science przyznany za wybitny wkład w badania psychologiczne (2019)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy naukowej (2019)
 • Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (2018)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy naukowej (2018)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy naukowej (2017)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy naukowej (2016)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy naukowej (2014)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy organizacyjnej (2013)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy naukowej (2012)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2011) przyznana na podstawie wyników ankiet studenckich
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy organizacyjnej (2009)
 • Wyróżnienie Dyrektora Instytutu Psychologii UJ za osiągnięcia w pracy naukowej (2009)
 • Nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy” (2008) 
 • Stypendium Funduszu St. Estreichera (2000-2001)