Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

Stanowisko i pełnione funkcje

Profesor nadzwyczajny
Kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej
Członek Kolegium Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Wydziału Filozoficznego UJ

Zakład

Zakład Psychologii Ogólnej

Telefon

12 663 24 62

Email i strona www

bartlomiej.dobroczynski@uj.edu.pl

Adres

Ingardena 6, 30-060 Kraków, pokój 5.18

Dyżury w semestrze zimowym 2018/2019

poniedziałek 15:30 - 16:30
piątek 13:30 - 14:30

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Historia myśli psychologicznej

Alternatywne antropologie psychologiczne

Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy gotheański porządek?

Pomiędzy historią i teorią (seminarium magisterskie)

Psychologia dla studentów Etyki

Publikacje

KSIĄŻKI

Dobroczyński, B. i Marcinów, M. (2018). Niezabliźniona rana Narcyza. Dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.

Drenda, O. i Dobroczyński, B. (2017). Czyje jest nasze życie? Kraków: Znak.

Dobroczyński, B. i Dybel, P. (2016). Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900-1918. Wybór tekstów. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.

Dobroczyński, B. (2010). Listy profana. Między psychologią a religią. Kraków: Stowarzyszenie LIST.

Dobroczyński, B. (2009). Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Rzepa, T. i Dobroczyński, B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Gałązki z drzewa Psyche. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dobroczyński, B. (2005). Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.

Dobroczyński, B. (2004). III Rzesza Popkultury i inne stany. Kraków: Znak.

Dobroczyński, B. i Owsiak, J. (1999). Orkiestra Klubu Pomocnych Serc czyli Monolog-wodospad Jurka Owsiaka. Kraków: Znak.

Dobroczyński, B. (1997b). New Age. Il pensiero di una ‘nuova era’. Milano: Bruno Mondadori.

Dobroczyński, B. (1997a). New Age. Kraków: Znak.

Dobroczyński, B. (1993). Ciemna strona psychiki. Geneza i historia idei nieświadomości. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Zainteresowania naukowe

Nieświadomość przed Freudem

Polska psychoanaliza przed drugą wojną światową

Historia polskiej i światowej myśli psychologicznej

Alternatywne ruchy kulturowe