Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

Stanowisko i pełnione funkcje

Profesor nadzwyczajny
Kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej
Członek Kolegium Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Wydziału Filozoficznego UJ
Członek Kapituły Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2018-2020
Członek Rady ds. Równego Traktowania przy prezydencie Krakowa 

Zakład

Zakład Psychologii Ogólnej

Telefon

12 663 24 62

Email i strona www

bartlomiej.dobroczynski@uj.edu.pl

Adres

Ingardena 6, 30-060 Kraków, pokój 5.18

Dyżury w sesji zimowej 2019/2020

poniedziałek 15:30 - 16:30
piątek 13:30 - 14:30

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Historia myśli psychologicznej

Alternatywne antropologie psychologiczne

Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy gotheański porządek?

Pomiędzy historią i teorią (seminarium magisterskie)

Publikacje

KSIĄŻKI

Rzepa, T. i Dobroczyński, B. (2019). Historia polskiej myśli psychologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictow Naukowe PWN.

Dobroczyński, B. i Marcinów, M. (2018). Niezabliźniona rana Narcyza. Dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.

Drenda, O. i Dobroczyński, B. (2017). Czyje jest nasze życie? Kraków: Znak.

Dobroczyński, B. i Dybel, P. (2016). Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900-1918. Wybór tekstów. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.

Dobroczyński, B. (2010). Listy profana. Między psychologią a religią. Kraków: Stowarzyszenie LIST.

Dobroczyński, B. (2009). Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Rzepa, T. i Dobroczyński, B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Gałązki z drzewa Psyche. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dobroczyński, B. (2005). Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.

Dobroczyński, B. (2004). III Rzesza Popkultury i inne stany. Kraków: Znak.

Dobroczyński, B. i Owsiak, J. (1999). Orkiestra Klubu Pomocnych Serc czyli Monolog-wodospad Jurka Owsiaka. Kraków: Znak.

Dobroczyński, B. (1997b). New Age. Il pensiero di una ‘nuova era’. Milano: Bruno Mondadori.

Dobroczyński, B. (1997a). New Age. Kraków: Znak.

Dobroczyński, B. (1993). Ciemna strona psychiki. Geneza i historia idei nieświadomości. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Zainteresowania naukowe

Dzieje polskiej i światowej myśli psychologicznej

Historia i znaczenie idei nieświadomości

Psychoanaliza w Polsce przed II wojną światową

Sztuka i alternatywne ruchy kulturowe