Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

Stanowisko i pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Psychologii UJ
Członek Kolegium Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Wydziału Filozoficznego UJ
Członek Kapituły Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2021-2023
Członek Rady ds. Równego Traktowania przy prezydencie Krakowa 

Zakład

Zakład Psychologii Ogólnej

Telefon

12 663 24 62

Email i strona www

bartlomiej.dobroczynski@uj.edu.pl

Adres

Ingardena 6, 30-060 Kraków, pokój 5.18

Dyżury w semestrze letnim (kontakt przez Microsoft Teams)

poniedziałek 15.00 - 16.00
środa 15.00 - 16.00

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Biorę udział w akcji TęczUJ "Zajęcia z domu, ale nie z szafy: przy mnie możesz czuć się bezpiecznie"

Historia myśli psychologicznej

Alternatywne antropologie psychologiczne

Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy gotheański porządek?

Pomiędzy historią i teorią (seminarium magisterskie)

Publikacje

KSIĄŻKI

Rzepa, T. i Dobroczyński, B. (2019). Historia polskiej myśli psychologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dobroczyński, B. i Marcinów, M. (2018). Niezabliźniona rana Narcyza. Dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.

Drenda, O. i Dobroczyński, B. (2017). Czyje jest nasze życie? Kraków: Znak.

Dobroczyński, B. i Dybel, P. (2016). Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900-1918. Wybór tekstów. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.

Dobroczyński, B. (2010). Listy profana. Między psychologią a religią. Kraków: Stowarzyszenie LIST.

Dobroczyński, B. (2009). Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Rzepa, T. i Dobroczyński, B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Gałązki z drzewa Psyche. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dobroczyński, B. (2005). Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.

Dobroczyński, B. (2004). III Rzesza Popkultury i inne stany. Kraków: Znak.

Dobroczyński, B. i Owsiak, J. (1999). Orkiestra Klubu Pomocnych Serc czyli Monolog-wodospad Jurka Owsiaka. Kraków: Znak.

Dobroczyński, B. (1997b). New Age. Il pensiero di una ‘nuova era’. Milano: Bruno Mondadori.

Dobroczyński, B. (1997a). New Age. Kraków: Znak.

Dobroczyński, B. (1993). Ciemna strona psychiki. Geneza i historia idei nieświadomości. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Zainteresowania naukowe

Dzieje polskiej i światowej myśli psychologicznej

Historia i znaczenie idei nieświadomości

Psychoanaliza w Polsce przed II wojną światową

Sztuka i alternatywne ruchy kulturowe