Przejdź do głównej treści

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

(ur. 1958) – psycholog, dr hab., profesor uczelni w Instytucie Psychologii UJ. Członek zespołu miesięcznika „Znak”. Zajmuje się historią psychologii, psychopatologii i psychoanalizy, irracjonalizmem, a także sztuką i alternatywnymi ruchami kulturowymi. Autor m.in.: New Age. Il pensiero di una ‘nuova era’ (1997), Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem (2005), Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii (2009). Współautor książek: Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900‒1918. Wybór tekstów (2016, z Pawłem Dyblem), Czyje jest nasze życie? (2017, z Olgą Drendą), Niezabliźniona rana Narcyza. Dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy (2018, z Mirą Marcinów) oraz Historia polskiej myśli psychologicznej. Wydanie nowe (2019 z Teresą Rzepą).

bartlomiej.dobroczynski@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Ogólnej
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

 

 • kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej
 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Psychologii UJ
 • członek Kolegium Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Wydziału Filozoficznego UJ
 • członek Kapituły Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2021-2023
 • członek Rady ds. Równego Traktowania przy prezydencie Krakowa "

 • dzieje polskiej i światowej myśli psychologicznej
 • historia i znaczenie idei nieświadomości
 • psychoanaliza w Polsce przed II wojną światową
 • sztuka i alternatywne ruchy kulturowe

 

 • Biorę udział w akcji TęczUJ "Zajęcia z domu, ale nie z szafy: przy mnie możesz czuć się bezpiecznie"
 • Historia myśli psychologicznej
 • Alternatywne antropologie psychologiczne
 • Nieświadomość: sacrum, szaleństwo czy gotheański porządek? Pomiędzy historią i teorią (seminarium magisterskie)

Wybrane publikacje:

 • Rzepa, T. i Dobroczyński, B. (2019). Historia polskiej myśli psychologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dobroczyński, B. i Marcinów, M. (2018). Niezabliźniona rana Narcyza. Dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.
 • Drenda, O. i Dobroczyński, B. (2017). Czyje jest nasze życie? Kraków: Znak.
 • Dobroczyński, B. i Dybel, P. (2016). Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900-1918. Wybór tekstów. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.
 • Dobroczyński, B. (2010). Listy profana. Między psychologią a religią. Kraków: Stowarzyszenie LIST.
 • Dobroczyński, B. (2009). Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Rzepa, T. i Dobroczyński, B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Gałązki z drzewa Psyche. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dobroczyński, B. (2005). Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.
 • Dobroczyński, B. (2004). III Rzesza Popkultury i inne stany. Kraków: Znak.
 • Dobroczyński, B. i Owsiak, J. (1999). Orkiestra Klubu Pomocnych Serc czyli Monolog-wodospad Jurka Owsiaka. Kraków: Znak.
 • Dobroczyński, B. (1997b). New Age. Il pensiero di una ‘nuova era’. Milano: Bruno Mondadori.

Wszystkie publikacje wykazane są w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • laureat nagrody "Pro Arte Docendi" w roku akademickim 2009/2010 

 

 

poniedziałki: 15:30 – 16:30

czwartki: 14:00 – 15:00