Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

dr Joanna Kłosowska

psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat (z wyróżnieniem) uzyskała w 2016 roku (Wydział Filozoficzny UJ). Jej zainteresowania badawcze skupiają się na osobowościowych, poznawczych i emocjonalnych mechanizmach kształtowania się zaburzeń psychicznych - zwłaszcza zachowań kompulsywnych i nałogowych, a także psychologicznych i zdrowotnych konsekwencjach stresu - w tym stresu w pracy. Członek American Psychological Association (APA), European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT) oraz Society for Occupational Health Psychology (SOHP). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu, psychologii klinicznej, psychiatrii i psychologii zdrowia zawodowego (occupational health psychology).

Zakład Psychologii Ogólnej

  • członkini Komisji Dydaktycznej Instytutu Psychologii UJ

  • psychologia kliniczna
  • psychopatologia
  • psychologia zdrowia

Lista prowadzonych zajęć dostępna jest w systemie USOS.

Wszystkie publikacje wykazane są w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizacje: 

  • American Psychological Association (APA)
  • European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT)
  • Society for Occupational Health Psychology (SOHP) 

Nagrody: 

  • 2019 – Nagroda Rektora indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe