Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Kłosowska

Psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat (z wyróżnieniem) uzyskała w 2016 roku na Wydziale Filozoficznym UJ. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na osobowościowych, poznawczych i emocjonalnych mechanizmach kształtowania się zaburzeń psychicznych, zwłaszcza zachowań kompulsywnych i nałogowych, a także psychologicznych i zdrowotnych konsekwencjach stresu (w tym stresu w pracy). Członkini American Psychological Association (APA), European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT) oraz Society for Occupational Health Psychology (SOHP). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii klinicznej, psychiatrii i psychologii zdrowia zawodowego (occupational health psychology).

joanna.klosowska@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Klinicznej
ul. Ingardena 6

Dyżur: środa 11:20-12:50,  pok. 4.20

Uwaga: w dniu 27.03.2024 r., dyżur odbędzie się w formie zdalnej przez MS Teams, po wcześniejszym umówieniu e-mailowym. 

 • adiunkt
 • członkini Komisji Dydaktycznej Instytutu Psychologii UJ

 • psychologia kliniczna
 • psychopatologia
 • psychologia zdrowia

 • "Interocepcja jako predyktor sposobów regulowania emocji i nasilenia zachowań repetytywnych ukierunkowanych na ciało u osób z objawami patologicznego skubania skóry" Narodowe Centrum Nauki (program MINIATURA 7, nr 2023/07/X/HS6/00080), 2023-2024, kierownik

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • członkini American Psychological Association (APA)
 • członkini European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT)
 • członkini Society for Occupational Health Psychology (SOHP)
 • nagroda Rektora indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2023)
 • nagroda Rektora zespołowa II stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2022)
 • nagroda Rektora zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2021)
 • nagroda Rektora indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe (2019)

"Powiedz mi, kim jesteś, a powiem ci, jak zniesiesz szczepienie na COVID-19. Nowe badania naukowców UJ", Gazeta Wyborcza

"Miałeś efekt nocebo? Nowe ustalenia na temat skutków ubocznych szczepień przeciw COVID-19. Badania z udziałem naukowców z UJ", Gazeta Krakowska

Dane potwierdzają, że pandemia odbija się na naszej psychice”, Radio Kraków

"Pasje, zaburzenia czy uzależnienia?", Science First #15 

Aby się wypalić trzeba najpierw zapłonąć”, Radio Kraków, Audycja Lustro