Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Kłosowska

Psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat (z wyróżnieniem) uzyskała w 2016 roku na Wydziale Filozoficznym UJ. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na osobowościowych, poznawczych i emocjonalnych mechanizmach kształtowania się zaburzeń psychicznych, zwłaszcza zachowań kompulsywnych i nałogowych, a także psychologicznych i zdrowotnych konsekwencjach stresu (w tym stresu w pracy). Członkini American Psychological Association (APA), European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT) oraz Society for Occupational Health Psychology (SOHP). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii klinicznej, psychiatrii i psychologii zdrowia zawodowego (occupational health psychology).

joanna.klosowska@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Klinicznej
ul. Ingardena 6

  • adiunkt
  • członkini Komisji Dydaktycznej Instytutu Psychologii UJ

  • psychologia
  • kliniczna psychopatologia
  • psychologia zdrowia

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • członkini American Psychological Association (APA)
  • członkini European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT)
  • członkini Society for Occupational Health Psychology (SOHP)
  • nagroda Rektora indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe (2019)