Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

dr hab. Maciej Sekerdej, prof. UJ

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie psychologia, 2019 Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie psychologia, 2019 Postdoc, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Lizbona , 2008-2009 (ISCTE, University Institute of Lisbon) Doktor Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński, 2007 Studia doktoranckie, Universidad del País Vasco, Donostia-San Sebastian, 2004-2005 (University of the Basque Country, Donostia-San Sebastian) MA (with Merit) in Nationalism Studies, Central European University, Budapeszt, 2003 Magister Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, 2000

Zakład Psychologii Społecznej

Ingardena 6, 30-060 Kraków, pokój 5.09

+48 12 663 24 60

maciek@apple.phils.uj.edu.pl

 • profesor uczelni
 • członek panelu ekspertów Narodowego Centrum Nauki (NAWA)
 • członek panelu ekspertów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
 • członek Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Instytutu Psychologii UJ

 • relacje międzygrupowe
 • nacjonalizm
 • identyfikacja narodowa
 • identyfikacja grupowa
 • konflikt międzygrupowy
 • religia

 • Responsibility, individual behavior, and support for policies in face of the COVID-19 pandemic. Fundacja „La Caixa” (nr LL20-2), 2020–2021 (partner zewnętrzny).
 • Między nacjonalizmem i kosmopolityzmem: percepcyjne i motywacyjne czynniki kształtujące konstruktywny patriotyzm. Narodowe Centrum Nauki (nr 2017/26/E/HS6/00402), 2018-2023 (kierownik projektu)
 • Moderatory społecznych skutków narcyzmu. Narodowe Centrum Nauki, Deutsche Forschungsgemeinschaft (nr DU 1641/3-1) 2017-2020 (wykonawca)
 • Tożsamość narodowa w perspektywie relacyjnej: wpływ relacji wewnątrzgrupowych na postawy międzygrupowe. Narodowe Centrum Nauki (nr 2014/14/M/HS6/00917), 2015-1018 (kierownik projektu) 
 • Motywacyjne, afektywne i poznawcze źródła procesu nabywania wiedzy: Implikacje dla zjawisk intrapersonalnych, interpersonalnych i międzygrupowych. Narodowe Centrum Nauki (nr DEC 2011/02/A/HS6/00155) 2012-2017 (wykonawca)
 • Cognitive Models of Intergroup Relations. Fundação para a Ciência e a Tecnologia (nr PTDC/PSI/64219/2006), 2008-2009 (post-doc)
 • Poczucie zagrożenia terroryzmem – poznawcze determinanty i społeczne konsekwencje. Komitet Badań Naukowych (nr 0624/32), 2006-2009 (wykonawca)
 • Image of the Other: Polish Attitudes towards Ukrainians. Open Society Institute, 2002-2003 (kierownik projektu).
 • How do the Poles see their neighbours: as friends, strangers or foes? Sasakawa Young Leaders Fellowship (SYLFF), 2002-2003, (partner)
 • Club culture: Whence and Whither? Higher Education Support Program, Open Society Institute, 2003-2004 (kierownik projektu).
 • Clubbing as a form of performance and auto-promotion. Higher Education Support Program, Open Society Institute, 2004-2005 (kierownik projektu).

Lista prowadzonych zajęć – w systemie USOS.

Wszystkie publikacje wykazane są w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • European Association of Social Psychology
 • International Society of Political Psychology
 • Society for Personality and Social Psychology