Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

dr Michał Gacek

Obronił doktorat w Instytucie Psychologii UJ w 2013 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Władysławy Pileckiej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą psychologicznych aspektów funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wyniki badań publikował w pismach takich jak „Journal of Intellectual & Developmental Disability”, „Frontiers in Psychiatry”, „Advances in Cognitive Psychology” i „Current Psychology”. Od kilkunastu lat pracuje także jako psycholog z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie prowadzi badania dotyczące związku cech osobowościowo-motywacyjnych z efektywnością uczenia się u osób z niepełnosprawnością intelektualną.

michal.gacek@uj.edu.pl

Zakład Psychoprofilaktyki i Psychoterapii
ul. Ingardena 6, pok. 3.07

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024:
środa 15:45 - 16:30
czwartek 10:00 -10:45

  • członek Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
  • ekspert Ministerstwa Edukacji do spraw awansu zawodowego nauczycieli

  • psychologiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
  • rozwój osobowości

  • „Związek cech osobowościowo-motywacyjnych z efektywnością uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – badanie pilotażowe”, Narodowe Centrum Nauki, 2020–2022

Lista prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wszystkie publikacje wykazane są w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

w semestrze letnim 2023/2024:

środa 15:45 - 16:30 pok. 3.07

czwartek 10:00-10:45 pok. 3.07