Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marta Siedlecka

Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim metapoznania i świadomości w ujęciu poznawczym, a także metodologii i metanauki.

marta.siedlecka@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Eksperymentalnej
praca w trybie zdalnym

  • wiceprzewodnicząca Kapituły Nagrody im. Profesora Jerzego Perzanowskiego

  • metapoznanie i świadomość w ujęciu poznawczym
  • metodologia
  • metanauka

  • „Podwójna funkcja metapoznania: badanie zależności między regulacją a monitorowaniem”, Narodowe Centrum Nauki, 2021–2025 
  • „Metapoznanie i kontrola poznawcza. Związek między sądami na temat pewności a monitorowaniem poziomu wykonania”, Narodowe Centrum Nauki, 2018–2022 
  • „Intuicja i afekt w procesie rozwiązywania problemów”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011–2013

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.