Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Wojciech Łukasz Dragan

Absolwent psychologii i biologii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat uzyskał w roku 2005, a habilitację w 2015. Aktualny wiceprzewodniczący (sekretarz) Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2017–2018 w ramach stypendium Fulbrighta przebywał na Uniwersytecie Indiany w Bloomington. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki biologicznych postaw zachowania w normie i patologii, roli stresu i czynników wczesnodziecięcych w rozwoju, pomiaru zmiennych psychologicznych oraz kwestii związanych z uwarunkowaniami orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Współautor i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autor monografii „Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe” uhonorowanej w 2015 roku Nagrodą Teofrasta dla najlepszej książki psychologicznej. Laureat nagród i stypendiów związanych z dorobkiem naukowym (m.in. nagroda Prezesa PAN im. Andrzeja Malewskiego, Nagroda Naukowa Tygodnika Polityka). Autor minibloga naukowego na portalu Facebook.

wojciech.dragan@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana
ul. Ingardena 6

 

 • wiceprzewodniczący (sekretarz) Komitetu Psychologii PAN
  członek Rady Upowszechniania Nauki PAN
  członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN

 • biologiczne podstawy zachowania
 • genetyka zachowania
 • psychologia rozwoju
 • psychometria

 • Neuronalne i hormonalne korelaty temperamentalnych endofenotypów zaburzeń lękowych - analiza w grupach osób różniących się ze względu na zmienność w genie CRFR1 i jakość doświadczeń wczesnodziecięcych. (NCN). Rola: Kierownik projektu – lata realizacji: 2011-2014
 • Negatywne zdarzenia życiowe a epigenetyczne i neuronalne korelaty wolicjonalnych aspektów regulowania emocji. (NCN). Rola: Kierownik projektu – lata realizacji: 2015-2020;
 • Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami. (NCN). Rola: Kierownik projektu – lata realizacji: 2015-2020

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wszystkie publikacje wykazane są w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 • stypendium Fulbrighta (Senior Award) – 2017-2018
  nagroda Teofrasta dla najlepszej naukowej książki psychologicznej (miesięcznik Charaktery) – za książkę „Temperament w pierwszym roku życia – uwarunkowania genetyczne i środowiskowe - 2015
  nagroda Prezesa PAN im. Andrzeja Malewskiego – 2010
  stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców – 2010
  stypendium tygodnika Polityka “Zostańcie z nami” – 2010