Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Romuald Polczyk

prof. dr hab. Romuald Polczyk

Stanowisko i pełnione funkcje

Romuald Polczyk ukończył muzykologię i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Główne obszary zainteresowań naukowych to: psychologia zeznań świadka, wpływ sugestii i dezinformacji na zeznania świadka, psychologia różnic indywidualnych, hipnoza. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące metodologii, statystyki, psychometrii, wpływu dezinformacji na zeznania świadka.

Niektóre najnowsze publikacje:

Kękuś, M., Chylińska, K., Szpitalak, M., Polczyk, R., Ito, H., Mori, K., i Barzykowski, K. (2020).  Reinforced self-affirmation as a method for reducing eyewitness memory conformity: An experimental examination using a modified MORI technique. Applied Cognitive Psychology, 34(5), 1197-1206. https://doi.org/10.1002/acp.3685

Szpitalak, M., i Polczyk, R. (2019). Inducing resistance to the misinformation effect by means of reinforced self-affirmation: The importance of positive feedback. PLoS ONE, 14(1): e0210987. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210987

Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2019). How to induce resistance to the misinformation effect? Characteristics of positive feedback in the reinforced self-affirmation procedure. Psychology, Crime & Law, 25(7). https://doi.org/10.1080/1068316X.2019.1574791

Polczyk, R. (2017). The ‘memory’ misinformation effect may not be caused by memory failures : exploring memory states of misinformed subjects. Polish Psychological Bulletin, 48(3), 388-400. DOI: https://doi.org/10.1515/ppb-2017-0045

 

 

 

Romuald Polczyk graduated in musicology and psychology at the Jagiellonian University in Krakow. He is a researcher and lecturer at the Institute of Psychology at the Jagiellonian University. The main areas of scientific interest are: the psychology of witness testimony, the influence of suggestion and disinformation on witness testimony, psychology of individual differences, hypnosis. His classes for students include: methodology, statistics, psychometrics, and the influence of misinformation on witness testimony.

Some recent publications:

Kękuś, M., Chylińska, K., Szpitalak, M., Polczyk, R., Ito, H., Mori, K., i Barzykowski, K. (2020).  Reinforced self-affirmation as a method for reducing eyewitness memory conformity: An experimental examination using a modified MORI technique. Applied Cognitive Psychology, 34(5), 1197-1206. https://doi.org/10.1002/acp.3685

Szpitalak, M., i Polczyk, R. (2019). Inducing resistance to the misinformation effect by means of reinforced self-affirmation: The importance of positive feedback. PLoS ONE, 14(1): e0210987. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210987

Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2019). How to induce resistance to the misinformation effect? Characteristics of positive feedback in the reinforced self-affirmation procedure. Psychology, Crime & Law, 25(7). https://doi.org/10.1080/1068316X.2019.1574791

Polczyk, R. (2017). The ‘memory’ misinformation effect may not be caused by memory failures : exploring memory states of misinformed subjects. Polish Psychological Bulletin, 48(3), 388-400. DOI: https://doi.org/10.1515/ppb-2017-0045

 

Zakład

Telefon

12 663 24 36

Email i strona www

romuald.polczyk@uj.edu.pl

Adres

Ingardena 6, 30-060 Kraków, pokój 5.22

Dyżur

poniedziałek, godz. 18:00 - 19:00, pok. 5.22

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim (lista zajęć w systemie USOSweb)

Lista zajęć w systemie USOSweb

Publikacje

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne