Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Prof. dr hab. Agnieszka Niedźwieńska

absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat uzyskała w roku 1997 (UJ), a nominację profesorską w 2014. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na badaniu pamięci w kontekście życia codziennego. Autorka kilkudziesięciu artykułów w międzynarodowych czasopismach oraz autorka i redaktorka książek, m.in. "Poznawcze mechanizmy zniekształceń w pamięci zdarzeń", "Pamięć prospektywna", "Samoregulacja w poznaniu i działaniu", "Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy". Laureatka stypendium Marie Curie Komisji Europejskiej. 

 • kierownik Applied Memory Research Lab (UJ)
 • redaktor w Journal of Alzheimer's Diseases

 • Prospective memory in Mild Cognitive Impairment (kierownik, University of Hertfordshire, UK), the 7th European Community Framework, 2014-2016
 • Śladami pamięci. Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji (wykonawca, UJ), NCN, 2013-2017
 • Codzienne funkcjonowanie poznawcze osób w starszym wieku. Kompensowanie osłabienia pamięci prospektywnej (kierownik, UJ, Australian Catholic University), NCN, 2011-2013
 • Trening pamięci u starszych osób z zaburzeniami pamięciowymi oraz jego elektrofizjologiczne korelaty (kierownik, UJ), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011-2013
 • Poznawcze i motywacyjne czynniki kompensujące ograniczenia w wykonywaniu złożonych zadań intelektualnych na przestrzeni dorosłego życia (wykonawca, SWPS, Warszawa, UJ), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2011
 • Zniekształcenia wspomnień autobiograficznych (kierownik, UJ), Komitet Badań Naukowych, 2000-2001        

 • pamięć prospektywna
 • poznawcze starzenie się
 • pamięć autobiograficzna
 • zniekształcenia pamięciowe  

 

Wszystkie publikacje wykazane są w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • nagroda Prezesa Rady Ministrów RP dla najlepszej habilitacji (2006)
  stypendium Fundacji Adama Krzyżanowskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe (2004)
  pierwsza Nagroda za Najlepszą Publikację Roku w zakresie nauk społecznych przyznawana przez Towarzystwo  Asystentów UJ (2004)
  nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe (2000)
  nagrody Rektora UJ za osiągnięcia dydaktyczne (2008, 2009)
  nominacja do Nagrody Teofrasta dla Najlepszej Książki Psychologicznej Roku przyznawanej przez Wydawnictwo Charaktery za książkę: Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy (2010)
  nominacja do Nagrody Teofrasta dla Najlepszej Książki Psychologicznej Roku przyznawanej przez Wydawnictwo Charaktery za książkę: Samoregulacja w poznaniu i działaniu (2009)
  członek Society for Applied Research in Memory and Cognition

wtorek 13:00-14:00