Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

Psycholog, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii UJ. Członek zespołu miesięcznika „Znak”. Zajmuje się historią psychologii, psychopatologii i psychoanalizy, irracjonalizmem, a także sztuką i alternatywnymi ruchami kulturowymi. Autor i współautor książek, m.in.: „New Age. Il pensiero di una ‘nuova era’” (1997), „Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem” (2005), „Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii” (2009), „Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900‒1918. Wybór tekstów” (2016, z Pawłem Dyblem), „Czyje jest nasze życie?” (2017, z Olgą Drendą), „Niezabliźniona rana Narcyza. Dyptyk o nieświadomości i początkach polskiej psychoanalizy” (2018, z Mirą Marcinów) oraz „Historia polskiej myśli psychologicznej. Wydanie nowe (2019, z Teresą Rzepą). 

 

[fot. Aleksandra Młynarczyk-Gemza]

bartlomiej.dobroczynski@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Ogólnej
ul. Ingardena 6, pok. 5.18

Dyżur:
poniedziałek 15:30–16:30
czwartek 14:00–15:00

Uwaga: w dniu 29.04.2024 r. dyżur odbędzie się w formie zdalnej poprzez MS Teams-a

 

  • kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej
  • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Psychologii UJ
  • członek Kolegium Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Wydziału Filozoficznego UJ
  • członek Kapituły Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2021–2023
  • członek Rady ds. Równego Traktowania przy prezydencie Krakowa

  • dzieje polskiej i światowej myśli psychologicznej
  • historia i znaczenie idei nieświadomości
  • psychoanaliza w Polsce przed II wojną światową
  • sztuka i alternatywne ruchy kulturowe

  • laureat nagrody „Pro Arte Docendi” w roku akademickim 2009/2010