Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff area

Web Content Display Web Content Display

dr Małgorzata Hołda

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat uzyskała w 2009 roku (również na UJ). Jej zainteresowania badawcze obejmują psychologiczne aspekty snu i śnienia, szczególnie wpływ snu na procesy poznawcze, psychologiczne skutki niedoboru snu i postawy wobec marzeń sennych. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii snu i marzeń sennych, psychologii osobowości i psychologii edukacji.

m.holda@uj.edu.pl

Dyżur dydaktyczny: w roku akademickim 2023/2024 urlop naukowy (terminy dyżurów ustalane indywidualnie po umówieniu mailowym).

  • adiunkt
  • opiekun Laboratorium Psychologii Snu

  • psychologiczne aspekty snu i śnienia

  • Współautor projektu Poszukiwanie nowych biochemicznych markerów niewydolności serca – związek pomiędzy stężeniem neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) we krwi a jakością snu, poziomem lęku, funkcjami poznawczymi oraz tolerancją wysiłku pacjentów, realizowanego we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, finansowanego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości UJ (konkurs „Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych” – POB FutureSoc i POB qLIFE; kierownik projektu: dr hab. Joanna Majerczak, Katedra Fizjologii Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni, Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ; 2023-2025)
  • Współautor projektu Wpływ wybranych czynników treningowych i żywieniowo-suplementacyjnych na sen sportowca, realizowanego we współpracy z AWF w Katowicach i AWF w Krakowie (2021-2025)
  • Kierownik projektu Wzorce snu, jakość snu i problemy ze snem po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 w perspektywie długoterminowej - badanie pilotażowe , finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Miniatura 5; 2021-2023)
  • Udział w realizacji projektu Odpowiedzi EEG stanu ustalonego na stymulację słuchową z zakresu oscylacji gamma: wpływ pobudzenia mózgu, finansowanego przez NCN (konkurs Opus 16; kierownik projektu: dr hab. Marek Binder, prof. UJ; 2019-2024)
  • Kierownik projektu Wpływ snu na rozwiązywanie problemów dywergencyjnych, finansowanego ze środków Instytutu Psychologii UJ (konkurs wewnętrzny IPs UJ; 2017–2018)
  • Wykonawca projektu Determinanty kompetencji korzystania z Internetu przez osoby w wieku senioralnym, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu: dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta; 2011–2014)
  • Główny wykonawca projektu Funkcjonalne aspekty marzeń sennych w biegu życia, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik projektu: dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta; 2008–2011)

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zobacz wydanie "Science First: śpiący mózg, śniący umysł" z udziałem dr. M. Hołdy.