Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff area

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Diana Kusik, prof. UJ

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat uzyskała w 2010 roku (UJ). Otrzymała stypendium rządu francuskiego w INSEAD we Francji, na Wydziale Zachowań Organizacyjnych (Organizational Behavior Faculty). Stypendystka europejskiego programu SET Society – Environment – Technology w Norwich Business School w Wielkiej Brytanii.  Stała uczestniczka European Association of Work and Organizational Psychology Small Group Meetings. Prowadziła gościnnie wykłady na University of Florence we Włoszech. Od 2011 roku współpracuje jako wykładowca na kierunku Business Psychology z Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi badania naukowe w obszarze psychologii pracy i organizacji oraz psychologii zdrowia pracowników. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na motywacyjnych i kontekstowych mechanizmach różnych postaci nadmiernego angażowania się w pracę, tj. pracoholizmu i zaangażowania w pracę (work engagement). Autorka licznych artykułów naukowych oraz monografii „Pracoholizm. Zjawisko wielowymiarowe” (2014, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Koordynatorka Polskiej grupy eksperckiej ds. użytkowania testów w środowisku pracy i organizacji EFPA EuroTest – WO (Work & Organization) działającej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współredagowała książkę „Standardy dla osób stosujących testy w biznesie. Etyka – Procedury – Efektywność” (2014, wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP), w przygotowaniu której uczestniczyło blisko 30 autorów. Autorka ekspertyz realizowanych na zlecenie sektora gospodarczego. Realizuje projekty aplikacyjne w obszarze Human Resource Management (HRM).

 

d.kusik@uj.edu.pl

Pracownia Psychologii Emocji i Motywacji
ul. Ingardena 6

 

 • adiunkt 
 • wykładowca na kierunku Business Psychology, Warsaw International Studies in Psychology

 • emocje i motywacja
 • motywacja do pracy 
 • zaangażowanie w pracę
 • uzależnienie od pracy
 • przywództwo
 • praca emocjonalna

 • „World Leadership Survey”, Center for Creative Leadership, 2010–2011
 • „Ministerstwa Uczące się”, Europejski Fundusz Społeczny, 2010–2014
 • „Motywacyjne i osobowościowe uwarunkowania różnych postaci pracoholizmu”, Narodowe Centrum Nauki, 2009–2010

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP)
 • European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Pracy i Organizacji (PSPO)