Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

Jej zainteresowania obejmują poznawcze i motywacyjne podstawy złożonych zjawisk społecznych (m.in. ideologii politycznej, uprzedzeń, nierówności społecznych w kontekście kulturowym), zjawiska odporności na wiedzę, sztywności poznawczej oraz jej związków z rozwiązywaniem problemów społecznych i podejmowaniem decyzji społeczno-politycznych.

http://cscs.edu.pl
https://becrilab.id.uj.edu.pl

malgorzata.kossowska@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Społecznej
ul. Ingardena 6, pok. 5.05.
tel. 12 663 24 23

 • kierownik Zakładu Psychologii Społecznej 
 • kierownik Center for Social Cognitive Studies w Instytucie Psychologii UJ (od 2003)
 • dyrektor Instytutu Psychologii (2008–2012)
 • prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ (2012–2020)
 • członkini Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego (2020–2024)
 • prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2008–2014)
 • członkini Polskiej Akademii Nauk (od 2016)
 • członkini Komitetu Wykonawczego European Association of Social Psychology (2017–2022)
 • członkini Rady NCN (2010–2015)
 • przewodnicząca Rady NCN (2018–2020)
 • członkini AcademiaNet (od 2020)
 • członkini zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN (od września 2020)
 • przewodnicząca zespołu doradczego ds. otwartych danych naukowych przy Ministerstwie Edukacji i Nauki (od maja 2021)

 • poznanie społeczne
 • psychologia polityczna

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.