Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff area

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. Romuald Polczyk

Absolwent muzykologii i psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat z psychologii uzyskał w roku 1996, habilitację w roku 2008. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia, takie jak: pamięć świadka naocznego, sugestia i podatność na sugestie i dezinformacje, hipnoza, samoocena, pomiar cech osobowości. Opublikował trzy monografie autorskie, trzy książki redagowane, 27 artykułów w czasopismach, mających impact factor, a także około 100 artykułów i rozdziałów w innych recenzowanych czasopismach i monografiach. Otrzymał siedem grantów, aktualnie realizuje projekt „Wyznaczniki, korelaty i mechanizmy sugestialności interrogatywnej”.
 

romuald.polczyk@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Ogólnej
ul. Ingardena 6, pok. 5.22
tel. 12 663 24 36 

Dyżur:
poniedziałek 18:00-19:00, pok. 5.22

Uwaga: W dniu 15.04.2024 r., (poniedziałek) dyżur jest odwołany. 

 • kierownik dyscypliny psychologia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ 
 • członek Komisji Psychologii PAN w Krakowie (2011–obecnie)

 • pamięć świadka naocznego
 • sugestia i podatność na sugestie i dezinformacje
 • hipnoza
 • samoocena
 • pomiar cech osobowości

 • „Wyznaczniki, korelaty i mechanizmy sugestialności interrogatywnej”, Narodowe Centrum Nauki, 2017–2021
 • „Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa”, Narodowe Centrum Nauki, 2014–2017 (główny wykonawca)
 • „Wpływ sposobów przesłuchiwania na wiarygodność zeznań świadków”, Narodowe Centrum Nauki, 2014–2017
 • „Mechanizmy efektu dezinformacji w kontekście skryptów poznawczych”, Narodowe Centrum Nauki, 2010–2013
 • „Niepamięciowe mechanizmy efektu dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego”, Narodowe Centrum Nauki, 2010–2012
 • „Rola motywów autoregulacyjnych w mechanizmach zniekształceń pamięciowych uwarunkowanych efektem dezinformacji”, Narodowe Centrum Nauki, 2009–2011
 • „Analiza struktury czynnikowej podatności na sugestie”, Komitet Badań Naukowych, 1998–1999

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • członek Komisji Psychologii PAN w Krakowie (2011–obecnie) 
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego