Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff area

Web Content Display Web Content Display

dr Joanna Kłosowska

Psycholog, absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat (z wyróżnieniem) uzyskała w 2016 roku na Wydziale Filozoficznym UJ. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na osobowościowych, poznawczych i emocjonalnych mechanizmach kształtowania się zaburzeń psychicznych, zwłaszcza zachowań kompulsywnych i nałogowych, a także psychologicznych i zdrowotnych konsekwencjach stresu (w tym stresu w pracy). Członkini American Psychological Association (APA), European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT) oraz Society for Occupational Health Psychology (SOHP). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii klinicznej, psychiatrii i psychologii zdrowia zawodowego (occupational health psychology).

joanna.klosowska@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Klinicznej
ul. Ingardena 6

Dyżur: środa 11:20-12:50,  pok. 4.20

Uwaga: w dniu 27.03.2024 r., dyżur odbędzie się w formie zdalnej przez MS Teams, po wcześniejszym umówieniu e-mailowym. 

 • adiunkt
 • członkini Komisji Dydaktycznej Instytutu Psychologii UJ

 • psychologia kliniczna
 • psychopatologia
 • psychologia zdrowia

 • "Interocepcja jako predyktor sposobów regulowania emocji i nasilenia zachowań repetytywnych ukierunkowanych na ciało u osób z objawami patologicznego skubania skóry" Narodowe Centrum Nauki (program MINIATURA 7, nr 2023/07/X/HS6/00080), 2023-2024, kierownik

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • członkini American Psychological Association (APA)
 • członkini European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT)
 • członkini Society for Occupational Health Psychology (SOHP)
 • nagroda Rektora indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2023)
 • nagroda Rektora zespołowa II stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2022)
 • nagroda Rektora zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2021)
 • nagroda Rektora indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe (2019)

"Powiedz mi, kim jesteś, a powiem ci, jak zniesiesz szczepienie na COVID-19. Nowe badania naukowców UJ", Gazeta Wyborcza

"Miałeś efekt nocebo? Nowe ustalenia na temat skutków ubocznych szczepień przeciw COVID-19. Badania z udziałem naukowców z UJ", Gazeta Krakowska

Dane potwierdzają, że pandemia odbija się na naszej psychice”, Radio Kraków

"Pasje, zaburzenia czy uzależnienia?", Science First #15 

Aby się wypalić trzeba najpierw zapłonąć”, Radio Kraków, Audycja Lustro