Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff area

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Malwina Szpitalak, prof. UJ

Ukończyła studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej aktualne zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zniekształceń pamięciowych i możliwości ich niwelowania, samooceny i pracoholizmu. Jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym książek dotyczących dezinformacji w kontekście zeznań świadków, pracoholizmu, samooceny oraz defensywnego pesymizmu.

malwina.szpitalak@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Ogólnej
ul. Ingardena 6, pok. 5.22

Dyżur – termin ustalany drogą mailową.

wtorek, 18.06, 10:00-11:00

środa, 26.06, 11:50-12:35

 • opiekun ścieżki specjalizacyjnej Psychologia sądowa w Instytucie Psychologii UJ (2012–obecnie)
 • kierownik Studiów Niestacjonarnych w Instytucie Psychologii UJ (2016–2020)
 • kierownik Kierunku Psychologia w Instytucie Psychologii UJ (2020–obecnie)
 • członkini Komisji Dydaktycznej w Instytucie Psychologii UJ (2016–obecnie)
 • członkini Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Psychologii UJ (2021–obecnie)
 • członkini Komitetu Psychologii PAN (2019–obecnie)  
 • członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

 • zniekształcenia pamięciowe
 • psychologia zeznań świadków
 • pracoholizm
 • zaburzenia afektywne
 • dysonans poznawczy
 • psychologia Ja i samooceny
 • metodologia
 • statystyka
 • psychometria

 • „Rola motywów autoregulacyjnych w mechanizmach zniekształceń pamięciowych uwarunkowanych efektem dezinformacji”, Komitet Badań Naukowych, 2009–2011
 • „Kwestionariusz Oceny Pracoholizmu (KOP) – konstrukcja narzędzia oraz badania walidacyjne”, Wydział Filozoficzny UJ, 2011–2012
 • „Wpływ przeciążenia poznawczego na podatność na efekt dezinformacji”, Komitet Badań Naukowych, 2011–2013
 • „Mechanizmy redukowania efektu dezinformacji w procedurze wzmocnionej autoafirmacji”, Wydział Filozoficzny UJ, 2012–2013
 • „Efekt skażonej prawdy – mechanizm i wyznaczniki”, Narodowe Centrum Nauki, 2012–2015
 • „Defensywny pesymizm – polska adaptacja skali DPQ”, Wydział Filozoficzny UJ, 2015–2016
 • „Mechanizmy i wyznaczniki wzmocnionej autoafirmacji”, Wydział Filozoficzny UJ, 2016–2017
 • „Mechanizmy efektu wzmocnionej autoafirmacji”, Narodowe Centrum Nauki, 2016–2022

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej
 • nagroda za wyróżniający się referat W poszukiwaniu granic wierności. Percepcja (e-)zdrady i jej psychologiczne korelaty wśród młodych dorosłych (autorki M. Mijas i M. Szpitalak), I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna „On the threshold of adult sexuality” (2010)
 • nagroda i wyróżnienie za badania zaprezentowane w referacie May warning harm memory? The impact of warning on eyewitness testimony (autorzy M. Szpitalak i R. Polczyk), 4th Cracow Conference of Psychology and Law: Diagnosing and Assessment in Forensic Psychology (2011)
 • Nagroda im. Solomona Ascha za najlepszy artykuł opublikowany przez młodego badacza w 2011 roku w czasopiśmie „Psychologia Społeczna” (2012)
 • nominacja do Nagrody Teofrasta za książkę „Samoocena. Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru” (2016)
 • nagroda konferencyjna za wystąpienie na VI Konferencji Zespołu Wpływu Społecznego „ZaBaWa” (2016)
 • Nagroda im. Roberta Zajonca dla młodych badaczy, którzy opublikowali ważny artykuł z dziedziny psychologii społecznej (2016)
 • nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za działalność dydaktyczną (2012/13)
 • nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za działalność organizacyjną (2013)
 • nagroda dla „Wykładowcy roku w Instytucie Psychologii UJ” (2013/14)
 • nagroda dla „Wykładowcy roku w Instytucie Psychologii UJ” (2015/16)
 • nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za działalność naukową (2015)
 • nominacja do Laudacji Studenckich UJ w kategorii „Mentor Studenta” (2020)