Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, prof. UJ

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w psychologii i psychoterapii egzystencjalnej. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, w tym siedmiu monografii: „Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej”, „Kim jestem? Doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą”, „Róża wierszem niezawołana. Szkice na temat poznania i samopoznania”, „Dialog Innych albo inne monologi. Przypisy do psychoterapii”, „Poza zasadą powszechności. Próby idiograficzne”, „Genealogie psychoterapii. Fragmenty dyskursu egzystencjalnego”, „Drugie życie snów. Frazy, ekfrazy i tak dalej”.

 

m.opoczynska-morasiewicz@uj.edu.pl

Zakład Psychoprofilaktyki i Psychoterapii
ul. Ingardena 6, pok. 4.22

  • kierowniczka Zakładu Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Instytutu Psychologii UJ
  • zastępca przewodniczącego Rady Dyscypliny Psychologia

  • psychoterapia
  • etyka psychoterapii
  • psychoanaliza egzystencjalna
  • autoidiografizm w metodologii jakościowej

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • członkini Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa