Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff area

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ

Absolwentka Instytutu Psychologii UJ. Doktorat i habilitację, zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2019 roku profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii UJ, w którym pełni funkcję zastępczyni dyrektora ds. dydaktycznych. Jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz członkinią Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Psychologia Rozwojowa”. Przedmiot jej zainteresowań naukowych stanowi rozwój w biegu życia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji i dorosłości. Prowadzi badania dotyczące rozwoju myślenia moralnego i jego uwarunkowań. Zajmują ją kwestie dotyczące edukacji moralnej i możliwości wspierania rozwoju społeczno-moralnego. Realizuje badania zmierzające do określenia czynników warunkujących wchodzenie w związki intymne w okresie wczesnej dorosłości, a także uwarunkowań jakości związku intymnego oraz diadycznego radzenia sobie ze stresem. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych tematyce rozwoju (w tym rozwoju moralnego), edukacji moralnej, a także problematyce związków intymnych.

d.czyzowska@uj.edu.pl

Zakład Psychoprofilaktyki i Psychoterapii
ul. Ingardena 6, pok. 2.08, pok. 4.25
tel. 12 663 24 05

Dyżur dyrektorski (pok. 2.08):

a) semestr wiosenno-letni 2023/2024:

środa  10:00 - 11:00
 
Dyżury w letniej sesji egzaminacyjnej 2023/2024:
 
20.06. (czwartek) 9:00 – 9:45
26.06. (środa) 13:30– 14:30
 

Dyżur dydaktyczny (pok. 4.25):

wtorek 15:15-16:15

konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej lub zdalnej po uprzednim umówieniu się poprzez e-mail

 

 

 • zastępczyni Dyrektora Instytutu Psychologii UJ ds. dydaktycznych
 • przewodnicząca Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziału Filozoficznego UJ
 • członkini Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UJ
 • członkini Rady Studium Pedagogicznego UJ
 • wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
 • członkini Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Psychologia Rozwojowa”
 • zastępczyni przewodniczącej Komisji Psychologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie

 • rozwój w okresie adolescencji i dorosłości
 • rozwój moralny
 • edukacja moralna
 • związki intymne
 • diadyczne radzenie sobie ze stresem

 • „Organizacja i rozwój myślenia biograficznego – zagadnienia współzależności rozwoju struktury myślenia biograficznego, sądu społeczno-moralnego, inteligencji operacyjnej oraz ich stosunku do ogólnej sprawności umysłowej”, Komitet Badań Naukowych, 1984–1985 (członkini zespołu)
 • „Rozwój struktur poznawczych i osobowości w wieku młodzieńczym i dojrzałym”, Komitet Badań Naukowych, 1987–1989 (członkini zespołu)
 • „Myślenie moralne osób dorosłych. Sposoby rozwiązywania dylematów moralnych przez kobiety i mężczyzn: różnice i podobieństwa”, Komitet Badań Naukowych, 2006–2008 (kierownik projektu)
 • „Psychologia Trzeciego Wieku – Program rozwoju kompetencji studentek i studentów psychologii w zakresie opieki nad osobami starszymi”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2017–2020 (kierownik projektu)
 • „Młodzi dorośli wobec kryzysu intymność–izolacja”

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 • członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
 • członkini Komisji Psychologii Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie)