Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. Agnieszka Niedźwieńska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat uzyskała w roku 1997 (UJ), a nominację profesorską w 2014. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na badaniu pamięci w kontekście życia codziennego. Autorka kilkudziesięciu artykułów w międzynarodowych czasopismach, między innymi w „Trends in Cognitive Sciences”, „Scientific Reports”, „Journal of Alzheimer’s Disease”, „Neuropsychology”. Autorka i redaktorka książek, takich jak „Poznawcze mechanizmy zniekształceń w pamięci zdarzeń”, „Pamięć prospektywna”, „Samoregulacja w poznaniu i działaniu”, „Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy”. Laureatka stypendium Marie Curie przyznawanego przez Komisję Europejską.

a.niedzwienska@uj.edu.pl

Zakład Psychologii Ogólnej
ul. Ingardena 6, pok. 5.17 
tel. 12 663 24 61

Dyżur:
wtorek 13:00-14:00

 • kierownik Applied Memory Research Lab UJ
 • kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej (2006-2012)
 • wicedyrektor Instytutu Psychologii UJ ds. dydaktycznych (2005-2008)
 • edytor w „Journal of Alzheimer's Disease” (2020)
 • recenzent dla kilkudziesięciu czasopism naukowych

 • pamięć prospektywna
 • poznawcze starzenie się
 • pamięć autobiograficzna
 • zniekształcenia pamięciowe

 • „Prospective memory in Mild Cognitive Impairment”, University of Hertfordshire, UK, The 7th European Community Framework, 2014–2016 (kierownik)
 • „Śladami pamięci. Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji”, UJ, Narodowe Centrum Nauki, 2013–2017 (wykonawca)
 • „Codzienne funkcjonowanie poznawcze osób w starszym wieku. Kompensowanie osłabienia pamięci prospektywnej”, UJ, Australian Catholic University, Narodowe Centrum Nauki, 2011–2013 (kierownik)
 • „Trening pamięci u starszych osób z zaburzeniami pamięciowymi oraz jego elektrofizjologiczne korelaty”, UJ, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011–2013 (kierownik)
 • „Poznawcze i motywacyjne czynniki kompensujące ograniczenia w wykonywaniu złożonych zadań intelektualnych na przestrzeni dorosłego życia”, SWPS w Warszawie, UJ, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008–2011 (wykonawca)
 • „Zniekształcenia wspomnień autobiograficznych”, UJ, Komitet Badań Naukowych, 2000–2001 (kierownik)

Wykaz prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • członkini Society for Applied Research in Memory and Cognition
 • nagroda Prezesa Rady Ministrów RP dla najlepszej habilitacji (2006) 
 • stypendium Fundacji Adama Krzyżanowskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe (2004)
 • pierwsza Nagroda za Najlepszą Publikację Roku w zakresie nauk społecznych przyznawana przez Towarzystwo Asystentów UJ (2004) 
 • nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe (2000) 
 • nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia dydaktyczne (2008, 2009) 
 • nominacja do Nagrody Teofrasta dla Najlepszej Książki Psychologicznej Roku przyznawanej przez Wydawnictwo Charaktery za książkę „Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy” (2010)
 • nominacja do Nagrody Teofrasta dla Najlepszej Książki Psychologicznej Roku przyznawanej przez Wydawnictwo Charaktery za książkę „Samoregulacja w poznaniu i działaniu” (2009)