Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista aktualnie realizowanych projektów badawczych

DigiPatch: Moving From Networked To Patchworked Society: Motivational Unperpinnings and Societal Consequences

Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

Rytmy uwagi: Funkcjonalna i przyczynowa rola oscylacji neuronalnych w uwadze selektywnej.

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Asanowicz, prof. UJ

Czy mózg niewidomego widzi słowa w brajlu? Badanie fMRI procesu czytania w korze wzrokowej niewidomych

Kierownik projektu: Maria Czarnecka

Zmiana przekonań dotyczących nauki i polityki: rola motywacji i strategii przetwarzania informacji

Kierownik projektu: dr Gabriela Czarnek

Interakcje serca i mózgu jako nowe podejście do zrozumienia związku między ćwiczeniami fizycznymi a nastrojem.

Główny wykonawca projektu: dr Tomasz Ligęza

Normy inkluzywności jako sposób na przeciwdziałanie polaryzacji w społeczeństwach europejskich (Inkluzywność)

Główny wykonawca projektu po strony polskiej: dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ. Projektem kieruje prof. Maarten van Zalk (Osnabrück University)

Mechanizmy, wyznaczniki i metody redukowania efektu konformizmu pamięciowego

Kierownik projektu: mgr Magdalena Kękuś

Wzmocnienie jawnego efektu placebo. Określenie oraz porównanie skuteczności różnych procesów uczenia się w wywoływaniu efektu placebo niewymagającego decepcji

Kierownik projektu: mgr Justyna Brączyk

Seksualność a starzenie się – przeoczone zagadnienie. Badanie jakościowe oczekiwań, postaw i zachowań seksualnych wśród kobiet i mężczyzn w wieku 50-65 lat w Polsce

Kierownik projektu: Gabriela Gore-Gorszewska

W poszukiwaniu neuropsychofizjologicznego podłoża zaburzeń rozumienia języka figuratywnego w schizofrenii: o roli stopniowalnej wydatności znaczeń – badania behawioralne, EEG i MRI

Kierownik projektu: dr Przemysław Adamczyk