Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista aktualnie realizowanych projektów badawczych

Autoweryfikacja w kontekście motywacji epistemicznej

kierownik projektu: dr Ewa Szumowska

Mechanizmy kontroli językowej leżącej u podłoża generowania mowy u osób dwujęzycznych: badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

kierownik projektu: dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ

Predykatory wykonania zadań prospektywnych w życiu codziennym w okresie wczesnej dorosłości.

kierownik projektu: mgr Maria Wójcik

Metapoznanie i kontrola poznawcza. Związek między sądami na temat pewności a monitorowaniem poziomu wykonania.

kierownik projektu: dr Marta Siedlecka

Badania formalnych cech świadomych reprezentacji.

kierownik projektu: Simon Del Pin

Mózgowe korelaty fiksacji wzroku:rola walencji. obudzenia i wyrazistości

kierownik projektu: dr hab. Michał Kuniecki, prof. UJ

Nowe perspektywy modelu wymagań i zasobów pracy - sprawność pamięci roboczej jako predyktor zaangażowania w pracę

kierownik projektu: mgr Konrad Kulikowski

Neuronalne podłoże świadomości - automatyczna klasyfikacja stanu świadomości przy użyciu metod BCI.

kierownik projektu: mgr Marcin Koculak

Mózgowe i poznawcze mechanizmy świadomości cielesnej w zdrowiu i psychopatologii - rola integracji multisensorycznej w przestrzeni peripersonalnej.

kierownik projektu: Joanna Szczotka

Rola warunkowania klasycznego i sprawczego w genezie subiektywnych i fizjologicznych doznań bólowych.

kierownik projektu: mgr Wacław Adamczyk