Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista aktualnie realizowanych projektów badawczych

Wpływ kosztów alternatywnych na poczucie poziomu wykonania i subiektywne poczucie wysiłku poznawczego w zadaniach wymagajacych kontroli poznawczej

kierownik projektu: mgr Michał Nowak

Między nacjonalizmem i kosmopolityzmem: percepcyjne i motywacyjne czynniki kształtujące konstruktywny patriotyzm.

kierownik projektu: dr hab. Maciej Sekerdej

Czego możemy dowiedzieć się o rozwiązywaniu konfliktu na podstawie komponentu N2? Badanie potencjałów związanych ze zdarzeniem.

kierownik projektu: mgr Patrycja Kałamała

Wysiłek poznawczy w procesie samokontroli: rola procesu wartościowania oraz zmian w subiektywnym doświadczeniu zmęczenia poznawczego.

kierownik projektu: mgr Natalia Wójcik

Wczesne i późne korelaty świadomości. Badanie struktur i połączeń neuronalnych zaangażowanych w świadome doświadczenie percepcyjne z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego oraz przezczaszkowej stymulacji magnetycznej

kierownik projektu: dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ

Autoweryfikacja w kontekście motywacji epistemicznej

kierownik projektu: dr Ewa Szumowska

Mechanizmy kontroli językowej leżącej u podłoża generowania mowy u osób dwujęzycznych: badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

kierownik projektu: dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ

Predykatory wykonania zadań prospektywnych w życiu codziennym w okresie wczesnej dorosłości.

kierownik projektu: mgr Maria Wójcik

Metapoznanie i kontrola poznawcza. Związek między sądami na temat pewności a monitorowaniem poziomu wykonania.

kierownik projektu: dr Marta Siedlecka

Badania formalnych cech świadomych reprezentacji.

kierownik projektu: Simon Del Pin