Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista aktualnie realizowanych projektów badawczych

Aktywne radzenie sobie z niekontrolowalnością: Inwestowanie wysiłku poznawczego jako strategia odbudowania kontroli osobowej

Kierownik projektu: dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ

Czy widzimy to samo? Korelaty percepcyjne i autonomiczne wrażliwości przetwarzania zmysłowego.

Kierownik projektu: mgr Beata Pacula-Leśniak

Wzorce snu, jakość snu i problemy ze snem po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 w perspektywie długoterminowej - badanie pilotażowe

Kierownik projektu: dr Małgorzata Hołda

Jak frustracja potrzeb podstawowych i potrzeb wyższego rzędu wpływa na ekstremizm i radykalizację vs jedność i prospołeczność

Kierownik projektu: dr Erica Molinario

Podwójna funkcja metapoznania: badanie zależności między regulacją a monitorowaniem

Kierownik projektu: dr Marta Siedlecka

Czy to fejk? Jak znaczenie, uwaga i emocje kształtują postrzeganą prawdziwość zdjęć dziennikarskich

Kierownik projektu: dr hab. Michał Kuniecki

Pokonywanie efektu nocebo efektem placebo. Wykorzystanie procesów uczenia się do eliminowania hiperalgezji nocebo

Kierownik projektu: dr Elżbieta Anita Bajcar

Uczenie się i oduczanie bólu od innych. Weryfikacja i rozszerzenie społeczno-uczeniowego modelu wpływu placebo na ból

Kierownik projektu: prof. dr hab. Przemysław Bąbel

Dynamika kontroli osobowej: Kiedy brak kontroli prowadzi do mobilizacji lub demobilizacji wysiłku?

Kierownik projektu: dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ

Równowaga w przełączaniu się pomiędzy celami - od wielozadaniowości do ekstremizmu

Kierownik projektu: dr Ewa Szumowska