Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista aktualnie realizowanych projektów badawczych

Behawioralne i neuronalne wskaźniki hamowania reakcji w sytuacji konfliktu – badania populacji osób dwujęzycznych

Kierownik projektu: mgr Patrycja Kałamała

Wpływ pandemii COVID-19 na chęć zaangażowania się na rzecz problemów społecznych

kierownik projektu: dr Katarzyna Jaśko

Wysiłek w procesie redukcji dysonansu poznawczego w świetle Teorii Intensywności Motywacji

kierownik projektu: Paulina Szwed

​Kolory bólu. Mechanizmy wpływu kolorów na percepcję bólu

kierownik projektu: mgr inż. Karolina Wiercioch-Kuzianik

​Nieufność wobec pamięci a zniekształcenia pamięciowe

kierownik projektu: mgr Iwona Dudek

Elektrofizjologiczne korelaty świadomości słuchowej. W poszukiwaniu neuronalnych korelatów świadomości niezależnych od modalności

kierownik projektu: mgr Kinga Ciupińska

Analiza roli pamięci roboczej w powstawaniu mimowolnych wspomnień autobiograficznych. Badanie mechanizmów poznawczych warunkujących mimowolne wspomnienia autobiograficzne

kierownik projektu: dr Krystian Barzykowski

Modulacja reakcji afektywnych przy użyciu niejawnej indukcji celu regulacyjnego. Rola uwagi i bramkowania percepcyjnego

kierownik projektu: dr hab. Mirosław Wyczesany

Uczenie się i oduczanie bólu od innych. Weryfikacja i rozszerzenie społeczno-uczeniowego modelu wpływu placebo na ból

kierownik projektu: dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ

Źródła racjonalności: rola procesów hamowania i ich neuronalnego podłoża w stosowaniu strategii decyzyjnych

kierownik projektu: dr hab. Szymon Wichary