Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista aktualnie realizowanych projektów badawczych

Rola hamowania poznawczego w mimowolnym myśleniu o przeszłości i przyszłości. Badanie mechanizmów powstawania mimowolnych wspomnień autobiograficznych i mimowolnych myśli o przyszłości.

kierownik projektu: dr Krystian Barzykowski

Granice plastyczności ludzkiego mózgu widziane przez pryzmat mechanizmów czytania u niewidomych

kierownik projektu: dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ

Stabilność i ciągłość w rozwoju teorii umysłu w średnim dzieciństwie. Trajektorie i predyktory rozwoju.

kierownik projektu: dr hab. Marta Białecka-Pikul, prof. UJ

Pamięć prospektywna w okresie dzieciństwa - przetwarzanie automatyczne a przetwarzanie strategiczne.

kierownik projektu: mgr Elżbieta Ślusarczyk

Neuronalne podłoża zaburzeń świadomości - rozróżnianie poziomu świadomości przy użyciu miar organizacji strukturalnych i funkcjonalnych sieci.

kierownik projektu: mgr Krzysztof Gociewicz

Dlaczego już po jednej sesji ćwiczeń fizycznych o umiarkowanej intensywności czujemy się lepiej? Mózgowy mechanizm poprawy nastroju jako wynik zmian w procesach przetwarzania bodźców emocjonalnych.

kierownik projektu: mgr Tomasz Ligęza

Psychologiczne mechanizmy solidarności z grupami nieuprzywilejowanymi.

kierownik projektu: dr Katarzyna Jaśko

Zagrożenie poczucia kontroli a normy społeczne: Konformizm, kształtowanie lub zmiana norm.

kierownik projektu: dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ

Badanie neuronalnych mechanizmów interakcji pomiędzy czytaniem wzrokowym oraz dotykowym jako szansa weryfikacji klasycznego modelu organizacji mózgu

kierownik projektu: mgr Łukasz Bola

Tożsamość narodowa w perspektywie relacyjnej: wpływ relacji wewnątrzgrupowych na postawy międzygrupowe

kierownik projektu: dr hab. Maciej Sekerdej