Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista aktualnie realizowanych projektów badawczych

Homogeniczność depresji - czy depresja to jedno zaburzenie?

Kierownik projektu: Marzena Rusanowska

Lęk przed matematyką a poziom osiągnięć matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym - badania longitudinalne.

kierownik projektu: mgr Monika Szczygieł

Teoria zaangażowania w realizację celów.

kierownik projektu: dr Katarzyna Jaśko

Rola hamowania poznawczego w mimowolnym myśleniu o przeszłości i przyszłości. Badanie mechanizmów powstawania mimowolnych wspomnień autobiograficznych i mimowolnych myśli o przyszłości.

kierownik projektu: dr Krystian Barzykowski

Granice plastyczności ludzkiego mózgu widziane przez pryzmat mechanizmów czytania u niewidomych

kierownik projektu: dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ

Stabilność i ciągłość w rozwoju teorii umysłu w średnim dzieciństwie. Trajektorie i predyktory rozwoju.

kierownik projektu: dr hab. Marta Białecka-Pikul, prof. UJ

Pamięć prospektywna w okresie dzieciństwa - przetwarzanie automatyczne a przetwarzanie strategiczne.

kierownik projektu: mgr Elżbieta Ślusarczyk

Neuronalne podłoża zaburzeń świadomości - rozróżnianie poziomu świadomości przy użyciu miar organizacji strukturalnych i funkcjonalnych sieci.

kierownik projektu: mgr Krzysztof Gociewicz

Dlaczego już po jednej sesji ćwiczeń fizycznych o umiarkowanej intensywności czujemy się lepiej? Mózgowy mechanizm poprawy nastroju jako wynik zmian w procesach przetwarzania bodźców emocjonalnych.

kierownik projektu: mgr Tomasz Ligęza

Psychologiczne mechanizmy solidarności z grupami nieuprzywilejowanymi.

kierownik projektu: dr Katarzyna Jaśko