Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista aktualnie realizowanych projektów badawczych

Debata "geny kontra doświadczenie" widziana przez pryzmat plastyczności poznawczej u osób głuchych i niewidomych

kierownik projektu: dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ

Motoryczne podstawy mechanizmy orientacji uwagi.

kierownik projektu: mgr Jakub Paszulewicz

Międzymodalna neuroplastyczność w korze słuchowej osób głuchych i słyszących

kierownik projektu: mgr Łukasz Bola

Weryfikacja hipotezy zwiększonego dobrostanu psychicznego w wieku senioralnym: badania przekrojowe i podłużne z wykorzystaniem automatycznej analizy treści z portali społecznościowych

kierownik projektu: mgr Gabriela Czarnek

Jak poziom znajomości języka i doświadczednie immersji modulują interferację miedzy językami? Mechanizmy leżące u podstaw przetwarzania języka przez osoby wielojęzyczne.

kierownik projektu: mgr Joanna Durlik-Marcinkowska

Wpływ kosztów alternatywnych na poczucie poziomu wykonania i subiektywne poczucie wysiłku poznawczego w zadaniach wymagajacych kontroli poznawczej

kierownik projektu: mgr Michał Nowak

Między nacjonalizmem i kosmopolityzmem: percepcyjne i motywacyjne czynniki kształtujące konstruktywny patriotyzm.

kierownik projektu: dr hab. Maciej Sekerdej

Czego możemy dowiedzieć się o rozwiązywaniu konfliktu na podstawie komponentu N2? Badanie potencjałów związanych ze zdarzeniem.

kierownik projektu: mgr Patrycja Kałamała

Wysiłek poznawczy w procesie samokontroli: rola procesu wartościowania oraz zmian w subiektywnym doświadczeniu zmęczenia poznawczego.

kierownik projektu: mgr Natalia Wójcik

Wczesne i późne korelaty świadomości. Badanie struktur i połączeń neuronalnych zaangażowanych w świadome doświadczenie percepcyjne z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego oraz przezczaszkowej stymulacji magnetycznej

kierownik projektu: dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ