Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista aktualnie realizowanych projektów badawczych

Od apatii do przemocowego ekstremizmu: Motywacyjne podstawy zaangażowania politycznego

kierownik projektu: dr Katarzyna Jaśko

Interindividual differences in conscious perception of working memory content

kierownik projektu: dr Renate Rutiku

Patrząc na świat przez różowe okulary. Wpływ aerobowego wysiłku fizycznego na tendencyjność w przetwarzaniu bodźców emocjonalnych: zaawansowana analiza mechanizmów mózgowych u osób zdrowych i cierpiących na depresję

kierownik projektu: dr Tomasz Ligęza

NeuroSmog: Determining the impact of air pollution on the developing brain

kierownik projektu: dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ

Wpływ doświadczenia braku kontroli na relacje miedzygrupowe: Znaczenie procesów formowania koalicji oraz rekategoryzacji

kierownik projektu: dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ

Debata "geny kontra doświadczenie" widziana przez pryzmat plastyczności poznawczej u osób głuchych i niewidomych

kierownik projektu: dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ

Motoryczne podstawy mechanizmy orientacji uwagi.

kierownik projektu: mgr Jakub Paszulewicz

Międzymodalna neuroplastyczność w korze słuchowej osób głuchych i słyszących

kierownik projektu: mgr Łukasz Bola

Weryfikacja hipotezy zwiększonego dobrostanu psychicznego w wieku senioralnym: badania przekrojowe i podłużne z wykorzystaniem automatycznej analizy treści z portali społecznościowych

kierownik projektu: mgr Gabriela Czarnek

Jak poziom znajomości języka i doświadczednie immersji modulują interferację miedzy językami? Mechanizmy leżące u podstaw przetwarzania języka przez osoby wielojęzyczne.

kierownik projektu: mgr Joanna Durlik-Marcinkowska