Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Normy inkluzywności jako sposób na przeciwdziałanie polaryzacji w społeczeństwach europejskich (Inkluzywność)

Główny wykonawca projektu po strony polskiej: dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ. Projektem kieruje prof. Maarten van Zalk (Osnabrück University)

Finansowanie: Volksvagen Stiftung

W tym projekcie nasz zespół badawczy koncentruje się na normach inkluzywnych, które są typem norm społecznych promujących szacunek oparty na równości, dialog i poczucie jedności, aby zapobiegać szkodliwym skutkom polaryzacji w społeczeństwach europejskich. Celem projektu jest rozwinięcie badań nad obecnymi wyzwaniami dla Europy na trzy sposoby.

Po pierwsze, aby zapewniając oparte na dowodach podejście do przeciwdziałania polaryzacji w Europie.

Po drugie, wykorzystując eksperymentalne i sieciowe podejścia do norm inkluzywności, aby wykryć relacyjny charakter transmisji norm, a także warunki, w których ten typ norm wzmacnia tolerancję, kontakt i współpracę.

Po trzecie, projekt zaowocuje ogólnodostępnymi danymi empirycznymi dotyczącymi podobieństw i różnic w normach inkluzywności między 16 krajami europejskimi i grupami społecznymi w krajach europejskich, w tym ruchami separatystycznymi w UE (np. w Katalonii). Zastosujemy podejście interdyscyplinarne oraz mieszane metody badawcze, które obejmują ankietę przeprowadzoną na ogólnoeuropejskiej próbie, eksperymenty laboratoryjne, analizę sieci społecznych i ocenę interwencji szkolnych, aby zbadać, w jaki sposób normy inkluzywności mogą zmienić postawy i zachowania jednostek wobec skonfliktowanych grup. W ramach tego projektu zamierzamy dostarczyć wiedzę, w jaki sposób facylitować transmisję i adopcję norm inkluzywności we współczesnej Europie. Planujemy dostarczyć tę wiedzę zarówno środowisku naukowemu, jak i ogółowi społeczeństwa poprzez stworzenie międzynarodowego centrum badań nad normami inkluzywności, wspieranego przez warsztaty, konferencje, wielojęzyczną stronę internetową zaprojektowaną specjalnie dla praktyków i nie-ekspertów oraz przez stałą współpracę z nimi i innymi ineresariuszami.