Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

Seminarium mgr: „Człowiek w Sytuacjach Granicznych. Wybrane Zagadnienia z Psychologii i Psychoterapii Egzystencjalnej 2020/2021” - zasady przyjęć

Studenci ubiegający się o przyjęcie na seminarium powinni złożyć list motywacyjny, zawierający następujące informacje:

Konkurs na stypendystę II

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty na Wydziale Filozoficznym UJ.

Konkurs na stypendystę I

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii UJ.

Zaproszenie dla początkujących Trenerów/Trenerek

Przygotowujesz się do pracy w roli Trenera/Trenerki ale nie masz zbyt dużego doświadczenia? Zapraszamy do współpracy w projekcie badawczym dot. różnych metod pracy grupowej.

Ścieżka psychologia kliniczna dziecka - spotkanie online

Szanowni Państwo,