Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 września 2020 r. - ważne

w sprawie: zasad organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w związku z COVID – 19.

Stypendium naukowe dla młodych naukowców

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ogłasza konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW na Wydziale Filozoficznym, w Instytucie Psychologii, w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej.

Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna 2019/2020 - harmonogram

Ustalono terminy egzaminów poprawkowych w czasie letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej 2019/2020.

Konkurs na stypendium badawcze dla doktoranta/doktorantki

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stypendium badawcze dla doktoranta(tki) – udział w projekcie neuroobrazowania plastyczności mózgu na Wydziale Filozoficznym UJ.

Konkurs na stypendystę OPUS

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty na Wydziale Filozoficznym UJ.