Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

Zasady zapisu na ścieżkę specjalizacyjną: PSYCHOTERAPIA w roku akademickim 2019/2020

Ustalono zasady zapisu na ścieżkę specjalizacyjną: PSYCHOTERAPIA w roku akademickim 2019/2020.

Zaliczenie ścieżki „Psychologia kliniczna i zdrowia”

Ustalono zasady zaliczenia ścieżki „Psychologia kliniczna i zdrowia”

kurs: „Asmetria mózgu i lateralizacja” (egzamin)

Ustalono termin egzaminu.

Uwaga studenci I roku

Test plasujący z języka angielskiego dla studentów I roku studiów stacjonarnych.

Zaliczenie ścieżki psychoterapii

Ustalono sposób zaliczenia ścieżki psychoterapii.