Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

V Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna: Jak wspierać odporność psychiczną? Aplikacja wyników badań nad odpornością psychiczną w naukach społecznych oraz naukach o zdrowiu - ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Letnia sesja egzaminacyjna 2019/2020 - harmonogram

Ustalono terminy egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020.

Międzynarodowe badania "Pandemia COVID-19 w doświadczeniu studentów" - prośba o pomoc

Szanowni Państwo, mam przyjemność kierować międzynarodowym zespołem prowadzącym badania dotyczące funkcjonowania i samopoczucia studentów wyższych uczelni w czasie pandemii COVID-19 (COVID-19 – Student Experience).

Zaproszenie na spotkanie studentów z Prodziekanem ds. dydaktycznych prof. dr. hab. Leszkiem Sosnowskim

Szanowni Państwo, w imieniu Pana Prodziekana ds. dydaktycznych prof. dr. hab. Leszka Sosnowskiego, zapraszam na zdalne spotkanie w MS Teams, którego przedmiotem będą wszelkie problemy dydaktyczno-naukowe, związane z koniecznością dostosowania trybu nauczania do warunków epidemicznych.

Pomoc materialna - badanie studentów

Centrum Ewaluacji i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEAPP UJ) prowadzi badanie „Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów”, które służy poznaniu opinii studentek i studentów na temat pomocy materialnej na uczelniach wyższych.