Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

kurs: „Metodologia III” (egzamin dodatkowy)

Informacja dla osób uprawionych do pisania egzaminu w terminie dodatkowym.

kurs: „Psychologia zeznań świadków” (ostateczny termin egzaminu)

Ustalono ostateczny termin egzaminu z kursu dla osób uprawnionych.

Uwaga nowy II rok

Informacja w sprawie kursu WFz.IPs-N-A20b, „Psychologia rozwoju II w biegu życia”, koordynatorka/prowadząca wykład: dr Małgorzata Steć

Dyżury Zastępczyni Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych

Ustalono terminy dyżurów wrześniowych.

Język angielski (studia stacjonarne) - rekrutacja

prowadzące: mgr Joanna Śniechowska, mgr Bernadeta Raczkiewicz