Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

Język angielski (studia stacjonarne) - rekrutacja

prowadzące: mgr Joanna Śniechowska, mgr Bernadeta Raczkiewicz

Wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus + (semestr letni 2021/2022)

Ustalono kryteria oraz warunki uczestnictwa w programie.

kurs: „Nieświadomość” (egzamin poprawkowy)

Ustalono datę egzaminu poprawkowego z kursu.

kurs: „Język angielski” (egzamin poprawkowy) grupy dr Adama Krzyka

Zmieniono datę egzaminu poprawkowego.

Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna 2020/2021 - harmonogram

Ustalono terminy egzaminów poprawkowych w czasie letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej 2020/2021.