Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

kurs: „Nieświadomość” (egzamin)

Ustalono termin egzaminu.

kurs: „Goals and self-regulation” - zmiana godzin egzaminu

Zmieniono godziny egzaminu z kursu fakultatywnego: kurs: „Goals and self-regulation”.

Uwaga studenci I i II roku

Ustalono terminy egzaminów z „Biologicznych mechanizmów zachowania II” oraz „Psychologii zaburzeń”

Ocena Zajęć Dydaktycznych „ ANTEK” - ważna informacja dla wszystkich studentów

Szanowni Państwo, Ponieważ stanowicie Państwo najliczniejszą grupę studentów na Wydziale Filozoficznym, uprzejmie prosimy, aby WSZYSCY z Państwa wypełnili ankietę (anonimową) dotyczącą oceny zajęć dydaktycznych, dostępną online, ponieważ w dniach 20.05-14.06.2019 we wszystkich jednostkach Wydziału odbędzie się wdrożenie nowego programu do oceny zajęć dydaktycznych ANTEK. Proszę o poważne potraktowanie poniższej informacji.

Laboratorium Małego Dziecka poszukuje wolontariuszek/y