Przejdź do głównej treści

Informacje dla studenta

Informacje dla studenta

Prawa i obowiązki studenta

Słownik terminów regulaminowych

ECTS

Ścieżki specjalizacyjne

Mapa kursów

Przedstawiciele poszczególnych lat studiów w roku 2019/2020

Starosta roku 1 - 

Starosta roku 2 – 

Starosta roku 3 – 

Starosta roku 4 – 

Starosta roku 5 – 

Praktyki studenckie

Kierownik Kierunku Psychologia dr hab. Malwina Szpitalak, prof. UJ

Regulamin praktyk studenckich

Zasady organizacji i przebiegu praktyk studenckich dla studentów Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Formularz skierowania na praktykę

Dzienniczek praktyk 

Wniosek o rozliczenie praktyk

Katalog Praktyk Psychologicznych

Oferta praktyk

Oferta praktyk w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom

Oferta parktyk w Fundacji Wszyscy Obecni

Praktyki studenckie w projekcie badawczym na temat dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach​

 

Uprawnienia pedagogiczne

Pełnomocnik ds. uprawnień pedagogicznych dr hab. Ewa Gurba, prof. UJ

Regulamin dotyczący przygotowania pedagogicznego

Informacja dotycząca uprawnień pedagogicznych dla studentów psychologii 

Wzory pism

Zapis/ wypis/ zmiana deklarowanego kursu IPs

Podpięcie kursu po terminie

Powrót po urlopie dziekańskim

Powrót po urlopie studenckim

Powtarzanie roku

Przepisanie przedmiotów

Rezygnacja ze studiów

Urlop dziekański

Urlop studencki

Utrzymanie terminu

Wpis warunkowy

Wznowienie studiów

Wzór wniosku o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne

Wniosek o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

Wniosek dla cudzoziemców o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

Przygotowanie pracy magisterskiej

Obowiązki studenta przed obroną pracy magisterskiej

Procedura przeprowadzania egzaminu magisterskiego

Standardy edycji pracy magisterskiej

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

Nagroda za najlepszą pracę magisterską

Nagroda im. Andrzeja Beauvale'a - regulamin