Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

kurs: „Interwencja kryzysowa” - rekrutacja

rekrutacja na w/w kurs

DWA STYPENDIA NAUKOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na DWA STYPENDIA NAUKOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW na Wydziale Filozoficznym, w Instytucie Psychologii, w Zakładzie Psychologii Społecznej, w związku z realizacją projektu pt. „Zmiana przekonań dotyczących nauki i polityki: rola motywacji i strategii przetwarzania informacji” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 17

kurs: „Psychologia traumy - człowiek dorosły” - ankieta rekrutacyjna

ankieta rekrutacyjna

kurs: „Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej” - rekrutacja (aktualizacja)

Studenci, którzy rejestrują się na kurs (...)

kurs: „Badania nad skutecznością psychoterapii” - rekrutacja (aktualizacja)

Studenci, którzy rejestrują się na kurs (...)