Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Umysłu i Środowiska - NeuroSmog

Centrum Umysłu i Środowiska powstało w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego głównymi celami są: połączenie badania nad mózgiem i umysłem z epidemiologią środowiskową, przeprowadzenie projektu Neurosmog oraz ustanowienie epidemiologicznego programu badawczego na UJ.

Projekt NeuroSmog jest finansowany z grantu o łącznej wartości ponad 15 mln zł, przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Łączy on cztery zespoły naukowe w dziedzinach modelowania zanieczyszczeń, psychologii dziecka, neuroobrazowania i epidemiologii środowiskowej wokół wspólnego celu polegającego na określeniu wpływu zanieczyszczenia powietrza na rozwijający się mózg u dzieci w wieku szkolnym. 

Dwa jego zespoły, w tym Szwed Lab i nowo powołany zespół epidemiologiczny kierowany przez Dr Ianę Markievych mają siedzibę w Instytucie Psychologii. Pozostałe dwa zespoły mają siedzibę w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ (psychologia dziecka) oraz w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie (ocena zanieczyszczenia powietrza, kierowany przez Krzysztofa Skotaka). W komitecie doradczym projektu zasiadają wybitni epidemiolodzy środowiskowi i neuronaukowcy, w tym prof. Jordi Sunyer, prof. Frank Kelly, prof. Serena Counsell, prof. Frank Ramus i prof. Michał Krzyżanowski.


Zanieczyszczenie powietrza powoduje choroby i przedwczesną śmierć. Chociaż jego wpływ na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, raka i efekty okołoporodowe są dobrze poznane, o wiele mniej wiadomo o jego wpływie na mózg. Dopiero niedawno badania obrazowania mózgu zaczęły odkrywać rolę zanieczyszczeń w zaburzeniach takich jak autyzm lub ADHD. Chcemy połączyć najnowocześniejsze neuroobrazowanie MRI, najnowocześniejsze metody oceny psychologicznej, najnowocześniejsze metody oceny narażenia i epidemiologię środowiskową, aby osiągnąć krytyczny postęp w zrozumieniu wpływu zanieczyszczenia powietrza na rozwijający się mózg. 


Kilka przeprowadzonych dotychczas neuroobrazowych badań zanieczyszczenia powietrza przeprowadzono w miastach o stosunkowo czystym powietrzu. Wpływ smogu na mózg jest najprawdopodobniej niedoszacowany. Realizacja NeuroSmogu w południowej Polsce pozwala nam zbadać wpływ zanieczyszczenia powietrza w stężeniach i zakresach dużo większych niż badane wcześniej. 


Oferty pracy: 

 

 

Jesteś rodzicem dziecka z ADHD?
Jeśli jesteście państwo rodzicami dziecka w wieku lat 10-14 u którego wstępnie rozpoznano ADHD, lub też jesteście właśnie w trakcie diagnozy ADHD, mieszkacie w województwie Małopolskim, Świętokrzyskim lub Podkarpackim, i jesteście zainteresowani udziałem w projekcie, to prosimy któtki email na adres neurosmog@uj.edu.pl. Dopiero rozpoczynamy nasze badania, więc może minąć parę miesięcy, zanim Państwu odpowiemy.