Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium składa się 12 oddzielnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz standardowym oprogramowaniem (windows 7 lub windows 10, Microsoft Office, Inquisit 5).

 

Pokój: 5.16

Opiekun: dr hab. Krystian Barzykowski, prof. UJ

Kontakt: krystian.barzykowski@uj.edu.pl

W Laboratorium Badania Bólu prowadzone są eksperymentalne badania nad percepcją, pamięcią i modyfikacją doznań bólowych. W szczególności, prowadzone badania dotyczą czynników wpływających na percepcję bólu (m.in. kolory, różnice indywidualne), czynników wpływających na pamięć bólu (m.in. pozytywny i negatywny afekt, różnice indywidualne, oczekiwania, odroczenie) oraz uczeniowych mechanizmów zmniejszającego i zwiększającego ból działania placebo (m.in. warunkowanie klasyczne, uczenie się przez obserwację, warunkowanie sprawcze, informacje słowne), w tym roli oczekiwań, lęku i strachu, cech modela i obserwatora, rodzajów wzmocnień i kar itd.

Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny, atestowany sprzęt umożliwiający wywoływanie doznań bólowych poprzez aplikację:

1) bodźców elektrycznych:

- Biphasic Constant Current Stimulator firmy Digitimer, model DS8R

- Constant Current High Voltage Stimulator firmy Digitimer, model DS7AH

2) bodźców termicznych:

- Advanced Thermosensory Analyzer firmy Medoc, model TSA2

- Pathway Pain & Sensory Evaluation System firmy Medoc, model ATS

- Digital Water and Oil Circulator firmy Clifton Range, model NE4-22HT

3) bodźców uciskowych:

- Computerized Pressure Algometer firmy Medoc

- Commander Algometer Pain Evaluation Tool firmy JTech Medical

 

Pokoje: -1.28 i 5.25

Opiekun: mgr Magdalena Niedbał

Kontakt: badanie.bolu@uj.edu.pl

Laboratorium Badania Świadomości dysponuje jednym pomieszczeniem do przeprowadzania badań, dwoma komputerami, dwoma zestawami Oculus Kit (wersja developerska) oraz wyposażeniem potrzebnym do przeprowadzania badań z substytucji sensorycznej, gumowej ręki i rywalizacji obuocznej.

 

Pokój: 3.09

Opiekun: mgr Wiktoria Orłowska

Kontakt: wiktoria.orlowska@doctoral.uj.edu.pl

Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka znajduje się w pokojach 3.11 i 3.12 w Instytucie Psychologii UJ. Dostępne jest przez cały tydzień w godzinach 8:00-20:00. W Laboratorium dostępny jest pokój do przeprowadzania badań, dostosowanych do badania dzieci oraz drugi pokój, w którym znajduje się sprzęt komputerowy. Pokoje oddzielone są lustrem weneckim. Badania można rejestrować za pomocą czterech kamer oraz urządzenia do nagrywania dźwięku Roland. Pokój do przeprowadzania badań wyposażony jest także w dwie kamery sensor Kinect 2.0, posiadające czujniki służące do rejestracji ruchu. Komputer Laboratorium wyposażony jest w program do nagrywania przebiegu badania MileStone X Protect SmartClient.

 

Pokoje: 3.11 i 3.12

Opiekun: dr Arkadiusz Białek

Kontakt: a.bialek@uj.edu.pl

LangUsta, czyli Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności skupia naukowców i studentów zainteresowanych procesami poznawczymi i neuronalnymi leżącymi u podstaw posługiwania się językiem. 

W laboratorium realizowane są, m.in., niżej wymienione projekty.

Współzawodnictwo czy współpraca? Wpływ krótko- i długotrwałego kontaktu z językiem na mechanizmy regulacji języka i procesy poznawcze osób dwujęzycznych.

Czy można zapomnieć swój pierwszy język? Czy bez codziennego kontaktu z mową ojczystą będziemy ją wciąż znali do późnej starości? Jakie elementy języka zapomnimy najszybciej? Jakie warunki będą sprzyjały temu procesowi? Czy wszyscy ludzie będą zapominać go jednakowo szybko, a może są tacy, u których nastąpi to szybciej? To tylko część z pytań leżących u podstaw naszego projektu badawczego. W serii zaplanowanych eksperymentów będziemy się starali uzyskać odpowiedzi m.in. na pytanie, w jaki sposób pobyt w kraju, w którym mówi się innym językiem niż nasz ojczysty, wpływa na posługiwanie się (rozumienie i mówienie) naszym własnym językiem, a także czy skutkiem ponownego „zanurzenia” w języku ojczystym (na przykład dzięki krótkim wakacjom w kraju) będzie powrót do pierwotnej biegłości w posługiwaniu się nim.

Celem naszego projektu jest lepsze zrozumienie funkcjonowania dwujęzycznego umysłu, a w szczególności doświadczenia intensywnego kontaktu z drugim językiem. Osobami badanymi w naszym projekcie będą Polacy mówiący po polsku i angielsku, mieszkający w Polsce (czyli funkcjonujący w otoczeniu pierwszego języka) albo w Wielkiej Brytanii (czyli doświadczający "immersji" w swoim drugim języku). Udział tej ostatniej grupy osób pozwoli nam na badanie np. zjawiska atrycji, czyli stopniowej utraty niektórych aspektów ojczystego języka pod wpływem intensywnego kontaktu z językiem obcym. Osoby badane będą proszone o nazywanie obrazków po polsku i angielsku, rozpoznawaniu tłumaczeń, czytaniu zdań i decydowaniu o ich poprawności. Będziemy mierzyć poprawność i czas udzielania odpowiedzi oraz rejestrować elektryczną aktywności mózgu i śledzić ruch gałek ocznych podczas wykonywania tych zadań. Połączenie tych trzech metod pomiaru pozwoli na zaobserwowanie nawet subtelnych zmian zachodzących w umyśle i mózgu człowieka wraz ze zmieniającymi się doświadczeniami językowymi.

Zagadnienie dwujęzyczności i atrycji języka ma obecnie dużą wagę społeczną: w obliczu rosnącej liczby polskich imigrantów mieszkających na stałe w państwach anglojęzycznych jest istotne, by trafnie opisywać niekorzystne zmiany zachodzące w znajomości ojczystego języka. Dzięki temu będzie można w przyszłości im efektywnie przeciwdziałać, na przykład za pomocą odpowiednich programów edukacyjnych.

 

Projektem kieruje: dr hab. Zofia Wodniecka

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr rejestracyjny: 2015/18/E/HS6/00428)

 

Mechanizmy kontroli językowej leżące u podłoża generowania mowy u osób dwujęzycznych: badanie z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Jak to możliwe, że nasz umysł jest w stanie posługiwać się dwoma (lub więcej) językami? Dlaczego w czasie nawet krótkiego pobytu za granicą często towarzyszy nam poczucie, że zapominamy język ojczysty? Jakie mechanizmy odpowiadają za użycie właściwego języka, gdy te same myśli możemy wyrazić w każdym ze znanych języków? W jaki sposób użycie obcego języka wpływa na posługiwanie się naszym językiem ojczystym?

To tylko część z pytań leżących u podstaw naszego projektu badawczego, którego celem jest lepsze zrozumienie funkcjonowania dwujęzycznego umysłu. W serii zaplanowanych eksperymentów będziemy prosili Polaków mówiących po polsku i angielsku o nazywanie prostych obrazków w obu tych językach. Język, w którym obrazki są nazywane będzie się zmieniał z różną częstotliwością, co pozwoli nam na uchwycenie mechanizmów pozwalających osobom dwujęzycznym na wybór języka, którym się aktualnie posługują. Pozwoli nam to także zrozumieć jaki wpływ ma użycie jednego języka na możliwość posługiwania się drugim językiem. W tym czasie będziemy mierzyć poprawność i czas udzielania odpowiedzi oraz rejestrować aktywności pracy mózgu za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Użycie najnowszych technologii neuroobrazowania (m.in. MVPA) pozwoli na zaobserwowanie nawet subtelnych zmian zachodzących w mózgu człowieka wraz ze zmieniającymi się wymaganiami językowymi otoczenia.

Dzięki realizacji projektu będziemy mogli doprecyzować i udoskonalić teorie wyjaśniające mechanizmy posługiwania się językiem przez osoby dwujęzyczne. Podglądanie pracy mózgu osób dwujęzycznych w trakcie, gdy posługują się językiem pozwoli nam odpowiedzieć na pytania, które poprzednie badania, wykorzystujące jedynie miary behawioralne oraz korzystające z EEG, pozostawiły bez odpowiedzi. Proponowane badania stanowią zarówno próbę lepszego zrozumienia dwujęzyczności, jak i wkład do teorii psychologicznych związanych z zdolnościami adaptacyjnymi umysłu. Poza specyficznie naukowym wymiarem projektu, ma on również szersze znaczenie społeczne. W związku z rosnącą liczbą osób mieszkających poza granicami kraju oraz posługujących się na co dzień dwoma językami, implikacje badań podstawowych dotyczące neuronalnych podstaw przetwarzania języka są bardzo szerokie, m. in. w nauczania drugiego języka czy w praktycznych kwestiach związanych z terapią zaburzeń językowych.

 

Projektem kieruje: dr hab. Zofia Wodniecka

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr rejestracyjny: 2017/27/B/HS6/00959)

 

Pokoje: 4.12 i 4.13

Opiekun: mgr Michał Remiszewski

Kontakt: michal.marzec-remiszewski@uj.edu.pl

Laboratorium Neuropsychologii Eksperymentalnej dysponuje dwoma pomieszczeniami do przeprowadzania badań; części EEG (kabina dźwiękoszczelna + control room), wyposażonej w system Bio Semi Active-Two, oraz pokoju do przeprowadzania badań behawioralnych, w którym znajdują się 4. stanowiska komputerowe.  

 

Pokoje: 4.05, 4.06, 4.08

Laboratorium Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej (LPSM) znajduje się w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Botanicznej 3, w pokojach 0.7, 0.8 na oddziale Stwardnienia Rozsianego. Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia badań z wykorzystaniem Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej. Za zgodą Opiekuna może być czasowo wykorzystywane do innych celów. 

WYPOSAŻENIE:

  1. Stymulator Magstim Super Rapid2 Plus1
  2. Neuronawigacja Brainsight
  3. Cewki Air Film, D702 i Cewka D50 B.I.
  4. 2 uniwersalne stojaki do cewek
  5. Dedykowany fotel do TMS
  6. Komputer do prezentacji bodźców

 

Pokoje: 0.7 i 0.8, Botaniczna 3

Opiekun: mgr Justyna Hobot

Kontakt: justyna.hobot@doctoral.uj.edu.pl

W Laboratorium Psychologii Snu możliwe jest prowadzenie badań polisomnograficznych oraz innych badań nad snem i marzeniami sennymi. Laboratorium dysponuje następującym sprzętem pomiarowym:

  1. aparat do diagnostyki snu Comet PSG Grass Technologies (40 kanałów AC, w tym 32 kanały EEG i 8 kanałów bipolarnych, 4 kanały DC; elektrody miseczkowe), pozwalający na jednoczesny pomiar EEG, EOG i EMG, a także EKG i wysycenia krwi tlenem;
  2. dwie kamery, umożliwiające rejestrację obrazu zsynchronizowaną z zapisem PSG (zarówno w świetle, jak i w ciemności).

Laboratorium składa się z sypialni z pełnym zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia dla badacza, w którym znajduje się sprzęt komputerowy, umożliwiający obsługę zarówno polisomnografu, jak i kamer (oprogramowanie TWin oraz Panorama).

 

Pokoje: 3.18 i 3.19

Opiekun: dr Małgorzata Hołda

Kontakt: m.holda@uj.edu.pl

Badania realizowane w laboratorium dotyczą procesów poznawczych (głównie uwagi, pamięci roboczej i funkcji wykonawczych) oraz różnic indywidualnych (inteligencji, twórczości, samokontroli). W badaniach tych - oprócz testów psychometrycznych - wykorzystuje się zadania eksperymentalne sterowane za pomocą komputera, tj. oprogramowanie stosowane w tych badaniach steruje precyzyjną ekspozycją bodźców oraz pomiarem poprawności i czasu reakcji. Laboratorium wyposażone jest w 2 x 11 komputerów PC oraz oprogramowanie (takie jak e-prime, inquisit) do projektowania eksperymentów psychologicznych.

 

Pokoje: 4.09 i 4.10

Opiekun: mgr Weronika Król

Kontakt: weronika.krol@doctoral.uj.edu.pl

Laboratorium Zakładu Psychofizjologii dysponuje dwoma pomieszczeniami dźwiękoszczelnymi do przeprowadzania badań wykorzystujących pomiar sygnałów psychofizjologicznych (EEG, EMG, EKG). Na wyposażeniu znajdują się dwa systemy BioSemi ActiveTwo, rejestrujące do 64 kanałów EEG + 8 kanałów peryferycznych. 

 

Pokój: 6.12

Opiekun: dr hab. Marek Binder, prof. UJ

Kontakt: marek.binder@uj.edu.pl

Laboratorium składa się 12 oddzielnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz standardowym oprogramowaniem (windows 7 lub windows 10, Microsoft Office, Inquisit 5).

 

Pokój: 5.23

Opiekun: dr hab. Krystian Barzykowski, prof. UJ

Kontakt: krystian.barzykowski@uj.edu.pl

Badania prowadzone w laboratorium obejmują problematykę szeroko pojętego poznania społecznego. W badaniach wykorzystywany jest pomiar zarówno podstawowych procesów fizjologicznych (pomiar aktywności sercowo-naczyniowej, pomiar ruchów gałek ocznych), jak i mechanizmów poznawczych, indywidualnych i grupowych. Badania obejmują między innymi takie zagadnienia jak motywacja epistemiczna, poczucie kontroli, niepewność, stereotypy, religijność, itd. Pomieszczenia laboratorium wyposażone są w okulograf (EyeLink 1000), sprzęt i oprogramowanie do analizy danych obserwacyjnych oraz automatycznego rozpoznawania emocji (Observer XT, Face reader), urządzenie do pomiaru aktywności sercowo-naczyniowej (Finometr MIDI) oraz 18 stanowisk komputerowych.

 

Pokoje: 5.10, 5.11 i 5.12

Opiekun: dr Piotr Dragon

Kontakt: piotr.dragon@uj.edu.pl

Laboratorium Badań Jakościowych jest miejscem służącym do realizacji badań jakościowych prowadzonych w Zakładzie Psychologii Zdrowia i we współpracy z Zakładem. Oznacza to wszystkie etapy badania: pracę koncepcyjną nad problemem badawczym, projektowanie badania, pozyskiwanie i analizę zebranego materiału, integrowanie i interpretację oraz konsultację uzyskanych wyników, aż do ich prezentacji w przygotowywanej pracy lub publikacji. Celem Laboratorium jest również prowadzenie dyskusji i praca teoretyczna nad zagadnieniami metodologicznymi i uwarunkowaniami badania. Laboratorium jest przeznaczone do pracy samodzielnej i zespołowej.

 

Pokój: 4.24

Opiekun: dr Weronika Kałwak

Kontakt: weronika.kalwak@uj.edu.pl

Laboratorium Emocji i Percepcji skupia badaczy zainteresowanych spostrzeganiem i przetwarzaniem różnorodnych bodźców emocjonalnych. W naszych badaniach wykorzystujemy szeroką gamę metod psychofizjologicznych, przede wszystkim okulografię, pupilometrię, EKG i EDA.

Laboratorium badawcze znajduje się w pokoju -1.16, w skrzydle należącym do Centrum Wsparcia Dydaktyki. Laboratorium dysponuje dwiema dźwiękoszczelnymi i klimatyzowanymi kabinami, przeznaczonymi do badań okulograficznych i psychofizjologicznych, oraz pomieszczeniem kontrolnym. W kabinie 1 dostępny jest okulograf Eyelink 1000 Plus, w kabinie 2 - GazePoint GP3 . Laboratorium dysponuje także urządzeniami do pomiarów psychofizjologicznych (m.in. EMG, EDA, ECG, HR) Explorer Research Kit firmy biosignalsplux. W każdej kabinie zamontowana jest kamera, która umożliwia podgląd badania z poziomu pomieszczenia eksperymentatora, możliwa jest również głosowa komunikacja między kabiną i pomieszczeniem eksperymentatora. Na komputerach badawczych dostępne jest oprogramowanie do prowadzenia eksperymentów PsychoPy i Experiment Builder (w kabinie 1).

 

Pokoje: -1.15, -1.16, - 1.17

Opiekun: mgr Beata Pacula-Leśniak

Kontakt: eapl@uj.edu.pl

Laboratorium Zakładu Psychologii Klinicznej dysponuje jednym pomieszczeniem do przeprowadzania badań, trzema stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu i standardowym oprogramowaniem (Windows 10, Microsoft Office, PsychoPy v3.0; DMDX, Inquisit 4), stołem konferencyjnym, 3-komorową zamrażarką. 

 

Pokój: 4.17

Opiekun: dr Joanna Kłosowska

Kontakt: joanna.klosowska@uj.edu.pl