Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Studia doktoranckie

Akty prawne – ogólne

Akty prawne – szczegółowe

Stypendia

Rozliczenie roczne

1.     Formularz dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 2012 rokiem

2.     Formularz dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w 2012 roku lub studiują wg nowego programu

Nagrody

Nagroda im. Błażaeja Szymury - regulamin

Inne

Kursy dla doktorantów

W roku akademickim 2018/2019 dla doktorantów w Instytucie Psychologii prowadzony będzie przez dra hab. Marcina Szweda kurs pod nazwą "Scientific publication skills  and strategies". Będzie to kurs 22- godzinny, prowadzony w formie warsztatów, ćwiczeń oraz indywidulanych konsultacji. Kurs odbywać się będzie w semestrze letnim 2018/2019, w czwartki w godzinach 13:00-15:00 (sala zostanie podanie podana w terminie późniejszym). Językiem wykładowym kursu będzie język angielski. Kurs zakończy się zaliczeniem. Został do systemu USOS wpisany z kodem WFz.D.IPs-18.

Zapraszamy do zapoznania się z sylabusem kursu:

Sylabus

W roku akademickim 2018/2019 dla doktorantów w Instytucie Psychologii prowadzony będzie przez dr hab. Małgorzatę Opoczyńską-Morasiewicz, prof. UJ kurs pod nazwą „Analiza i egzystencja. Seminarium metodologiczne”. Będzie to kurs fakultatywny, przeznaczony dla doktorantów wszystkich lat studiów, zainteresowanych jego problematyką. Kurs został do systemu USOS wpisany z kodem WFz.D.IPs-19.

Zapraszamy do zapoznania się z sylabusem kursu:

Sylabus

 

Rekrutacja na studia doktoranckie 2017/2018

  • Zasady rekrutacji 2017/18

       Stypendia doktoranckie dla I roku