Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Studia doktoranckie

 

WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,
10 maja 2022 pan Prezydent podpisał nowelizację ustawy, w której m.in wydłużono termin ostatecznego zakończenia przewodów doktorskich, wszczętych na podstawie poprzednich przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki o rok, czyli do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Ustawa ma wejść w życie 14 dni od momentu podpisania. 

dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozoficznym

 

Informacje ogólne

Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym prowadzone są do roku 2023 w zakresie nauk humanistycznych na kierunkach filozofia, kulturoznawstwo i religioznawstwo oraz w zakresie nauk społecznych na kierunkach pedagogika, psychologia i socjologia. W obrębie obu dziedzin oferowane są "Międzynarodowe studia doktoranckie z zakresu social-cognitive-neuroscience: CogNeS" prowadzone w języku angielskim.

Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkoły są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Uniwersytet Jagielloński powołał cztery szkoły doktorskie:

Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych,
Szkołę Doktorską Nauk Społecznych,
Szkołę Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: psychologia

Akty prawne uniwersyteckie

Akty prawne wydziałowe

Stypendia i pomoc materialna...więcej

Rozliczenie roczne...więcej

Nagrody

Regulamin nagrody im. Błażeja Szymury ...więcej

Inne

Elektroniczne archiwizowanie rozpraw doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kontakt

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozoficznym - dr hab. Anna Sajdak-Burska

Kierownik studiów doktoranckich z zakresu social-cognitive-neuroscience: CogNeS - dr hab. Marek Binder, prof. UJ

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficznego ds. studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii - dr hab. Piotr Wolski, prof. UJ

Sekretariat Studiów Doktoranckich w Instytucie Psychologii - mgr Małgorzata Wojciechowska