Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w ramach realizacji projektu NCN, OPUS 21, pt. „W poszukiwaniu neuropsychofizjologicznego podłoża zaburzeń rozumienia języka figuratywnego w schizofrenii: o roli stopniowalnej wydatności znaczeń – badania behawioralne, EEG i MRI”, nr PSP: K/PBO/000868 w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ.

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

• posiadają co najmniej stopień doktora;
• posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
• biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Kandydat posiada tytuł naukowy doktora w dziedzinie psychologii lub dziedzin pokrewnych (psychiatria, biologia medyczna, lub inne pokrewne) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą zgłoszenia się do konkursu na stanowisko adiunkta naukowego;
Kandydat posiada doświadczenie w prowadzeniu badań i/lub brał udział w projektach badawczych z dziedziny psychologii klinicznej i/lub neuroobrazowania;
Kandydat jest autorem lub współautorem publikacji, zamieszczonych w recenzowanych czasopismach, zwłaszcza tych indeksowanych w bazie Journal Citation Index;
Kandydat jest autorem lub współautorem prezentacji na konferencjach międzynarodowych;
Kandydat ma doświadczenie w analizie statystycznej danych (np. EEG i/lub fMRI);
Kandydat posiada biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań/Zakres obowiązków:

• Organizacja, projektowanie i przygotowanie zadań badawczych projektu;
• Przygotowywanie materiałów badawczych i programowanie procedur eksperymentalnych;
• Prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratoriach;
• Przeprowadzanie analiz statystycznych;
• Interpretacja wyników;
• Przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych;
• Prezentacja wyników projektu na konferencjach naukowych;
• Udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego;
• Gotowość do pracy stacjonarnej w Instytucie Psychologii od poniedziałku do piątku przez ok. 8 godz. (okresowo możliwość pracy zdalnej).

Termin składania ofert: 30 października 2023 r.

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
• współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
• wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
• dostęp do infrastruktury badawczej,
• benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
• dodatkowe świadczenia socjalne.

Dodatkowe informacje:

Forma składania zgłoszeń: pocztą elektroniczną na adres: przemyslaw.adamczyk@uj.edu.pl,
tytuł „Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej, OPUS 21”

Dodatkowe pytania należy kierować do dr. Przemysława Adamczyka na adres e-mail: przemyslaw.adamczyk@uj.edu.pl

Szczegóły ogłoszenia znajdują pod linkiem.