Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Prof. M. Kossowska pokieruje grantem CHANSE

Prof. Małgorzata Kossowska jest jedyną liderką z Polski, której projekt otrzymał finansowanie w ramach prestiżowego programu CHANCE.

Projekt "DigiPatch: Moving From Networked To Patchworked Society: Motivational Unperpinnings and Societal Consequences" będzie realizowany wspólnie z Göteborgs universitet, Freie Universität Berlin, University College London i Universidad Córdoba.

CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) to koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki program realizowany przez 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 krajów europejskich. Głównym celem programu CHANSE jest ogłoszenie konkursu na międzynarodowe projekty badawcze pt. Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age. Do zadań CHANSE należy finansowanie wysokiej jakości międzynarodowych projektów badawczych oraz inspirowanie współpracy między naukowcami a różnymi grupami interesariuszy, takimi jak: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, prawodawcy, decydenci, szkoły itp. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.