Przejdź do głównej treści

Regulaminy

Regulaminy dotyczące studiów

Regulamin studiów psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich -  (Regulamin obowiązuje od 1.10.2015 r.)

Uchwała nr 48/IV/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Regulamin określający zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Instytucie Psychologii

Procedura zapisów na kursy poziomu B - Załącznik