Przejdź do głównej treści

WYJAZDY STYPENDIALNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Rekrutacja 2016/2017

Konkurs dla studentów i doktorantów Instytutu Psychologii na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

 

 Od dnia 26 września 2016 r. na stronie internetowej: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia odbywać się będzie rejestracja on-line kandydatów do uzyskania stypendium programu Erasmus+. Zamknięcie rejestracji nastąpi 14 października 2016 r.

Osoby ubiegające się o stypendium programu Erasmus+ w niniejszym konkursie mogą wyjechać tylko w semestrze letnim. Niestety, ze względu na niski budżet zakwalifikowanie się do programu nie gwarantuje otrzymania stypendium finansowego. Oznacza to, że utworzone zostaną listy rankingowe, i tylko najlepsi kandydaci będą mieć zagwarantowane stypendium, pozostałe osoby mogą wyjechać ze stypendium „zerowym”, czyli bez wsparcia finansowego.

 

Lista wymaganych dokumentów oraz kryteria rozstrzygnięcia konkursu znajdują się na stronie internetowej Instytutu Psychologii: www.psychologia.uj.edu.pl, w zakładce „Erasmus+” –› „Informacje ogólne”.  Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji są dostępne na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia w zakładce „Rekrutacja”.

 

Dostępne są miejsca w następujących uczelniach partnerskich:

 

Belgia

KU Leuven (studenci i doktoranci: 3 miejsca na 1 semestr; język holenderski B2 lub angielski B2)

Université catholique de Louvain (wyłącznie studenci: 2 miejsca na 1 semestr; język francuski B1 lub angielski B1)


Francja

École normale supérieure - Paris (studenci i doktoranci: 1 miejsce na 1 semestr; język francuski B2)

Université de Lorraine (wyłącznie studenci: 2 miejsca na 1 semestr; język francuski B1)

Université de Picardie Jules Verne - Amiens (studenci i doktoranci: 2 miejsca na 1 semestr; język francuski B1)

Université Denis Diderot - Paris 7 (wyłącznie studenci: 2 miejsca na 1 rok; język francuski B1)

Université Réné Descartes - Paris 5 (wyłącznie studenci: 1 miejsce na 1 rok; język francuski B2)

 

Hiszpania

Universitat de Barcelona (wyłącznie studenci: 3 miejsca na 1 semestr; język kataloński B1 lub hiszpański B1)

Universidad Complutense de Madrid (wyłącznie studenci: 2 miejsca na 1 semestr; język hiszpański B1)

Universidad de Granada (wyłącznie studenci: 2 miejsca na 1 semestr; język hiszpański B1)

Universidad de Huelva (studenci i doktoranci: 4 miejsca na 1 rok; język hiszpański B1 lub angielski B2)

Universidad de Málaga (wyłącznie studenci: 2 miejsca na 1 rok; język hiszpański B1 lub angielski)

Universidad de Sevilla (wyłącznie studenci: 1 miejsce na 1 semestr; język hiszpański B2)

Universitat de València (wyłącznie studenci: 2 miejsca na 1 rok; język hiszpański B1)

Universidad de Zaragoza (studenci i doktoranci: 2 miejsca na 1 semestr; język hiszpański B1 lub angielski B2)


Holandia

Radboud Universiteit Nijmegen (studenci i doktoranci: 5 miejsc na 1 semestr; język angielski B2 lub holenderski B2)

Maastricht University (studenci i doktoranci: 1 miejsce na 1 semestr; język angielski B2)


Macedonia

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (studenci i doktoranci: 2 miejsca na 1 semestr; język macedoński B1 lub angielski B2)


Niemcy

Bayerische Julius-Maximilians-Universität Wurzburg (studenci i doktoranci: 3 miejsca na 1 rok; język niemiecki B1 lub angielski B1)

FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH (wyłącznie studenci: 2 miejsca na 1 semestr; język niemiecki B1 lub angielski B2)

Georg-August-Universität Göttingen (studenci i doktoranci: 2 miejsca na 1 semestr; język niemiecki B2)

Universität Bielefeld (studenci i doktoranci: 2 miejsca na 1 semestr; język niemiecki B1 lub angielski B2)

Universität Bremen (studenci i doktoranci: 2 miejsca na 1 semestr; język niemiecki B2 lub angielski B2)

Universität Regensburg (studenci i doktoranci: 2 miejsca na rok; język niemiecki B2 lub angielski B2)

Westfälische Wilhelms-Universität Münster (wyłącznie studenci: 2 miejsca na 1 rok; język niemiecki B1 lub angielski B2)

Hochschule für angewandtes Management (studenci: 1 miejsce na semestr; język niemiecki B1 lub angielski B1)

 

Portugalia

Instituto Superior Miguel Torga (studenci i doktoranci: 1 miejsce na 1 rok; język portugalski B1)

Universidade de Lisboa (studenci i doktoranci: 4 miejsca na jeden semestr; język portugalski B2)


Rumunia

Universitatea Alexandru Ioan Cuza (studenci i doktoranci: 2 miejsca na 1 semestr; język rumuński B1 lub angielski B1)

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (studenci i doktoranci: 1 miejsce na jeden semestr; język rumuński B1 lub angielski B1)


Słowacja

Trnavská univerzita v Trnave (studenci i doktoranci: 2 miejsca na 1 semestr; język słowacki B1 lub angielski B1)

Katolícka univerzita v Ružomberku (wyłącznie studenci: 2 miejsca na 1 semestr; język słowacki B1 lub angielski B1)

 

Szwajcaria

Université de Genève (studenci i doktoranci: 2 miejsca na 1 rok; język francuski B2) 

 

Turcja

Ankara Üniversitesi (studenci i doktoranci: 2 miejsca na 1 semestr; język turecki B1 lub angielski B1)

Dokuz Eylül Üniversitesi (wyłącznie studenci: 2 miejsca na 1 semestr; język turecki B1 lub angielski B2)

Hacettepe Üniversitesi (studenci i doktoranci: 2 miejsca na 1 semestr; język turecki B1 lub angielski B1)

İzmir Üniversitesi (studenci i doktoranci: 2 miejsca na 1 semestr lub 1 rok; język angielski B1)

Kadir Has Üniversitesi (studenci i doktoranci: 2 miejsca na jeden semestr; język angielski B1 lub turecki B2)

Melikşah Üniversitesi (studenci i doktoranci: 2 miejsca na 1 semestr; język turecki B1 lub angielski B2)

Yeditepe Üniversitesi (studenci i doktoranci: 2 miejsca na jeden semestr; język angielski B2)

 

Wielka Brytania

Nottingham Trent University (studenci i doktoranci: 1 miejsce na 1 semestr; język angielski B2)

University of Aberdeen (studenci: 1 miejsce na rok lub 2 miejsca na semestr; język angielski B2)

 

 Włochy

Università degli Studi di Milano-Bicocca (studenci i doktoranci: 2 miejsca na 1 semestr; język włoski B1 lub obowiązkowy kurs włoskiego)

Libera Università Maria SS. Assunta (wyłącznie studenci: 2 miejsca na 1 semestr; język włoski B1 lub angielski B1)

 

Dokumenty należy składać w pokoju 2.07 u Pani mgr Małgorzaty Manwelian w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2016 r. w godz. 11:00-14:00.

Uwaga! W rekrutacji mogą brać udział wyłącznie studenci psychologii w Instytucie Psychologii UJ oraz studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, których kierunkiem wiodącym jest psychologia. Studenci innych kierunków, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+ w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w swojej macierzystej jednostce (Wydziale, Instytucie lub Katedrze), mogą – za zgodą koordynatorów programu Erasmus+ ze swojej jednostki i Instytutu Psychologii – wyjechać na stypendium, korzystając z wolnych miejsc, które zostaną po zakończeniu rekrutacji w Instytucie Psychologii. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wolnych miejsc w ramach umów Instytutu Psychologii proszone są o kontakt z koordynatorem Programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu zgody koordynatora ze swojej macierzystej jednostki.

 

Osoby, które nie spełniają kryteriów kwalifikacyjnych prosimy o niebranie udziału w rekrutacji – nie będzie żadnych odstępstw od tych kryteriów, niezależnie od liczby kandydatów.

 

Nie będzie rozmów kwalifikacyjnych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Instytutową w składzie:

–        Przewodniczący: Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+

–        Członkowie: Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

         Przedstawiciel Studentów

Protokół z posiedzenia Komisji dostępny będzie w sekretariacie Instytutu.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez DMWS 21 października 2016 r.

Od decyzji Komisji Instytutowej przysługuje odwołanie, które można składać w sekretariacie Instytutu w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji. Odwołania Komisja Instytutowa rozpatruje w terminie do 21 dni roboczych.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ uzyskać można na stronach internetowych: programu Erasmus+, Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, Instytutu Psychologii w zakładce „Erasmus+” oraz u instytutowego koordynatora programu Erasmus+, dr Małgorzaty Hołdy (e-mail: m.holda(at)uj.edu.pl).