Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Dyscypliny Psychologia

Do zadań Rady należy:

  • nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie, z zastrzeżeniem stopni nadawanych przez Senat UJ, zgodnie z postanowieniami Statutu UJ;
  • nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
  • uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie;
  • współudział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
  • współdziałanie z innymi radami dyscyplin w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej.

 

Skład Rady:

dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ – przewodniczący Rady

dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, prof. UJ – zastępczyni przewodniczącego Rady

dr hab. Marta Białecka-Pikul, prof. UJ

dr hab. Marek Binder, prof. UJ

dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ

dr hab. Adam Chuderski, prof. UJ

dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ 

dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, prof. UJ

dr hab. Ewa Gruba, prof. UJ

prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

dr hab. Michał Kuniecki, prof. UJ

prof. dr hab. Edward Nęcka

prof. dr hab. Agnieszka Niedźwienska

dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ

dr hab. Katarzyna Prochwicz, prof. UJ

prof. dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta

dr hab. Malwina Szpitalak, prof. UJ

dr hab. Michał Wierzchońd, prof. UJ

dr hab. Eligiusz Wronka, prof. UJ

dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ

dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ

dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ

dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ

dr hab. Józef Maciuszek, prof. UJ

 

Dokumenty do pobrania: