Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista aktualnie realizowanych projektów badawczych

Normy inkluzywności jako sposób na przeciwdziałanie polaryzacji w społeczeństwach europejskich (Inkluzywność)

Główny wykonawca projektu po strony polskiej: dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ. Projektem kieruje prof. Maarten van Zalk (Osnabrück University)

Mechanizmy, wyznaczniki i metody redukowania efektu konformizmu pamięciowego

Kierownik projektu: mgr Magdalena Kękuś

Wzmocnienie jawnego efektu placebo. Określenie oraz porównanie skuteczności różnych procesów uczenia się w wywoływaniu efektu placebo niewymagającego decepcji

Kierownik projektu: mgr Justyna Brączyk

Seksualność a starzenie się – przeoczone zagadnienie. Badanie jakościowe oczekiwań, postaw i zachowań seksualnych wśród kobiet i mężczyzn w wieku 50-65 lat w Polsce

Kierownik projektu: Gabriela Gore-Gorszewska

W poszukiwaniu neuropsychofizjologicznego podłoża zaburzeń rozumienia języka figuratywnego w schizofrenii: o roli stopniowalnej wydatności znaczeń – badania behawioralne, EEG i MRI

Kierownik projektu: dr Przemysław Adamczyk

Aktywne radzenie sobie z niekontrolowalnością: Inwestowanie wysiłku poznawczego jako strategia odbudowania kontroli osobowej

Kierownik projektu: dr hab. Marcin Bukowski, prof. UJ

Czy widzimy to samo? Korelaty percepcyjne i autonomiczne wrażliwości przetwarzania zmysłowego.

Kierownik projektu: mgr Beata Pacula-Leśniak

Wzorce snu, jakość snu i problemy ze snem po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 w perspektywie długoterminowej - badanie pilotażowe

Kierownik projektu: dr Małgorzata Hołda

Jak frustracja potrzeb podstawowych i potrzeb wyższego rzędu wpływa na ekstremizm i radykalizację vs jedność i prospołeczność

Kierownik projektu: dr Erica Molinario

Podwójna funkcja metapoznania: badanie zależności między regulacją a monitorowaniem

Kierownik projektu: dr Marta Siedlecka