Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Administracja

Administracja

mgr Monika Mielech, pok. 3.20

monika.mielech@uj.edu.pl

instytut.psychologii@uj.edu.pl

tel. 12 663-24-15

poniedziałek-piątek 7:30-15:30

mgr Weronika Starczewska, pok. 3.22

weronika.starczewska@uj.edu.pl

tel. 798-866-916

poniedziałek-piątek 9:00-17:00

Studia stacjonarne – rok II–V

mgr inż. Agata Lorens, pok. 2.06 - Kierownik

a.lorens@uj.edu.pl

tel. 12 663-24-01

poniedziałek-piątek 7:30-15:30

dyżury dla studentów: poniedziałek-czwartek: 11:00-14:00

 

Studia stacjonarne – rok I

mgr Małgorzata Manwelian, pok. 2.06,

m.manwelian@uj.edu.pl

tel. 12 663-24-06

poniedziałek-piątek 7:00-15:00

dyżury dla studentów: poniedziałek-czwartek: 11:00-14:00

 

Studia niestacjonarne – rok III-V i studia doktoranckie – rok I-IV 

mgr Małgorzata Wojciechowska, pok. 2.05 

gosia.wojciechowska@uj.edu.pl

tel. 12 663-24-08

poniedziałek-piątek 7:30-15:30

dyżury dla studentów: poniedziałek, wtorek, czwartek: 11:00-14:00, środa: 13:00-16:00

 

Zarządzanie salami i harmonogramem

mgr Łukasz Żuraw, pok. 3.23

lukasz.zuraw@uj.edu.pl

tel. 12 663-24-18

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Projekty badawcze

mgr Małgorzata Warysz, pok. 3.25 - Kierownik

malgorzata.warysz@uj.edu.pl

tel. 12 663-24-19

poniedziałek-piątek 6:30-14:30

 

mgr inż. Małgorzata Bener, pok. 3.25

malgorzata.bener@uj.edu.pl

tel. 12 663-24-07

poniedziałek-piątek 6:30-14:30

 

mgr Mariola Piotrowska, pok. 3.25

mariola.piotrowska@uj.edu.pl

tel. 12 663-24-77

poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 

Planowanie studiów, projekty PRELUDIUM

mgr Adrianna Witek pok. 3.25

adrianna.witek@uj.edu.pl

tel. 12 663-24-13

poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 

dr Anna Wendołowska, pok. 2.08 lub 3.07

erasmus.psych@uj.edu.pl

tel. 12 663-24-05

dyżury będą się odbywać w następujacych terminach w pok. 2.08 lub 3.07:

29.01 - 26.02.2024 r., poniedziałek 12:00-13:00, w tym 5.02 - online

04.03 - 18.04.2024 r., czwartek 15:00-16:00

23.04 - 11.06.2024 r., wtorek 15:00-16:00

 

Duty will be held on the following dates in room 2.08 or 3.07:

29.01 - 26.02.2024, Monday 12:00 p.m. - 1:00 p.m., including 5.02 - online

04.03 - 18.04.2024, Thursday 3:00 p.m. - 4:00 p.m.

23.04 - 11.06.2024, Tuesday 3:00 p.m. - 4:00 p.m.

Strona Biblioteki

e-mail: biblioteka.psychologia@uj.edu.pl

 

mgr Jarosław Bener - kierownik, pok. 1.03 

j.bener@uj.edu.pl

tel. 12 663-24-45

 

Michael Timberlake

michael.timberlake@uj.edu.pl

UWAGA: prośby o korektę językową artykułów do czasopism z listy JCR, których autorami lub współautorami są pracownicy IPs należy kierować na adres instytut.psychologii@uj.edu.pl